Vorige

Gemeente Bergen op Zoom - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Bergen op Zoom?:

MIJN AFVALKALENDER & FEESTDAGEN | DIENSTEN: | THUIS | SAVER

http://www.saver.nl/nl/thuis/diensten/afvalkalender-1/

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Bergen op Zoom worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Bergen op Zoom leest u op onderstaande link:

Belastingen - Bergen op Zoom

https://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Wonen_verbouwen_verkeer/belastingen

Bezoekadres Gemeente Bergen op Zoom

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR
BERGEN OP ZOOM

Postadres

Postbus 35
4600 AA
BERGEN OP ZOOM
Telefoonnummer: 0164-277000
Faxnummer: 0164-245356
E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl
Maak een afspraak