Vorige

Gemeente Bergen op Zoom - Beschermde stadsgezichten

Er zijn 2 beschermde stadsgezichten in de gemeente Bergen op Zoom. Hieronder leest u de relevante informatie over deze bijzondere plaatsen.

De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht leidt er niet automatisch toe dat voor de individuele bebouwing binnen het gebied een juridische bescherming van hetzelfde niveau als bij plaatsing op de gemeentelijke of rijksmonumentenlijst ontstaat. In een beschermd gezicht bevinden zich meestal wel objecten die tot beschermd (rijks/gemeentelijk) monument zijn aangewezen. Panden die niet zijn aangewezen als monument zijn vaak aangewezen als beeldbepalend pand.

Voor bouwen, verbouwen of slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht gelden andere regels dan voor normale bouw– of verbouwplannen in gebieden zonder beschermde aanwijzing. De eisen vanuit de bouwregelgeving voor het bouwen in beschermde gezichten zijn op enkele punten strenger dan bij gebieden zonder aanwijzing.

Dit betekend dat er ook regels verbonden kunnen zijn aan het plaatsen van zonnepanelen of laadpalen in gemeente Bergen op Zoom of een van de omliggende plaatsen.

Beschermd stadsgezicht Bergen op Zoom - Noordelijk en Zuidelijk Singelgebied

Rijksmonument sinds 21-03-2012 met een oppervlakte van 0.98 km2

Beschermd stadsgezicht Bergen op Zoom

Rijksmonument sinds 17-07-1986 met een oppervlakte van 0.5 km2

Bezoekadres Gemeente Bergen op Zoom

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR
BERGEN OP ZOOM

Postadres

Postbus 35
4600 AA
BERGEN OP ZOOM
Telefoonnummer: 0164-277000
Faxnummer: 0164-245356
E-mail: stadskantoor@bergenopzoom.nl
Maak een afspraak