Vorige

Gemeente Boxtel - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Boxtel?:

Afval | Boxtel

https://www.boxtel.nl/afval

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Boxtel worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Boxtel leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing | Boxtel

https://www.boxtel.nl/wonen-en-leven/belastingen/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Boxtel

Markt 1
5281 AT
BOXTEL

Postadres

Postbus 10000
5280 DA
BOXTEL
Telefoonnummer: 0411-655911
Faxnummer: 0411-655225
E-mail: gemeente@boxtel.nl
Maak een afspraak