Vorige

Gemeente Buren - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Buren?:

Afval en onderhoud openbare ruimte – Gemeente Buren

https://www.buren.nl/onderwerp/afval/

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Buren worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Buren leest u op onderstaande link:

Gemeente Buren - Nieuws

https://www.buren.nl/nieuws/nieuwe-tarieven-afvalstoffenheffing-bekend/

Bezoekadres Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ
MAURIK

Postadres

Postbus 23
4020 BA
MAURIK
Telefoonnummer: 0344-579279
Faxnummer: 0344-579200
E-mail: gemeente@buren.nl
Maak een afspraak