Vorige

Gemeente De Bilt - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente De Bilt?:

Afval ophalen | Gemeente De Bilt

https://www.debilt.nl/afval-en-groen/afval/afval-ophalen/

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente De Bilt worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in De Bilt leest u op onderstaande link:

Belastingen | Gemeente De Bilt

https://www.debilt.nl/vergunningen-en-belastingen/belastingen/

Bezoekadres Gemeente De Bilt

Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB
BILTHOVEN

Postadres

Postbus 300
3720 AH
BILTHOVEN
Telefoonnummer: 030-2289411
Faxnummer: 030-2289457
E-mail: info@debilt.nl
Maak een afspraak