Vorige

Gemeente De Ronde Venen - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente De Ronde Venen?:

Afvalkalender

https://www.derondevenen.nl/home/product/afvalkalender

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente De Ronde Venen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in De Ronde Venen leest u op onderstaande link:

Gemeentelijke belastingen

https://www.derondevenen.nl/home/product/gemeentelijke-belastingen

Bezoekadres Gemeente De Ronde Venen

Croonstadtlaan 111
3641 AL
MIJDRECHT

Postadres

Postbus 250
3640 AG
MIJDRECHT
Telefoonnummer: 0297-291616
Faxnummer: 0297-284281
E-mail: gemeente@derondevenen.nl
Maak een afspraak