Vorige

Gemeente Deventer - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Deventer?:

Afvalkalender | Circulus-Berkel

https://www.circulus-berkel.nl/afvalkalender/

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Deventer worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Deventer leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing | Gemeente Deventer

https://www.deventer.nl/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Deventer

Grote Kerkhof 1
7411 KT
DEVENTER

Postadres

Postbus 5000
7400 GC
DEVENTER
Telefoonnummer: 0570-693911
Faxnummer: 0570-693337
E-mail: gemeente@deventer.nl
Maak een afspraak