Vorige

Gemeente Dongeradeel - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Dongeradeel?:

Afvalkalender | Gemeente Noardeast-Fryslân

https://www.noardeast-fryslan.nl/afvalkalender

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Dongeradeel worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Dongeradeel leest u op onderstaande link:

Verordening afvalstoffenheffing 2018

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Dongeradeel/477747.html

Bezoekadres Gemeente Dongeradeel

Koningstraat 13
9101 LP
DOKKUM

Postadres

Postbus 1
9100 AA
DOKKUM
Telefoonnummer: 0519-298888
Faxnummer: 0519-298889
E-mail: gemeente@dongeradeel.nl
Maak een afspraak