Vorige

Gemeente Druten - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Druten?:

Afval en openbare ruimte - Inwoners - Gemeente Druten

https://www.druten.nl/inwoners/afval-en-openbare-ruimte_44876/

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Druten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Druten leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing - Munitax

https://www.munitax.nl/Belastingsoorten/Afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Druten

Heuvel 1
6651 DA
DRUTEN

Postadres

Postbus 1
6650 AA
DRUTEN
Telefoonnummer: 0487-580100
Faxnummer: 0487-580199
E-mail: info@druten.nl
Maak een afspraak