Vorige

Gemeente Ermelo - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Ermelo?:

Afval, huishoudelijk afval - Overzicht van alle producten en diensten - Portal Ermelo - Gemeente Ermelo

https://www.ermelo.nl/portal-ermelo/overzicht-van-alle-producten-en-diensten_41346/product/afval-huishoudelijk-afval_455.html

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Ermelo worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Ermelo leest u op onderstaande link:

Hoe hoog is de aanslag afvalstoffenheffing? - Veel gestelde vragen - Portal Ermelo - Gemeente Ermelo

https://www.ermelo.nl/portal-ermelo/veel-gestelde-vragen_41414/item/hoe-hoog-is-de-aanslag-afvalstoffenheffing_5999.html

Bezoekadres Gemeente Ermelo

Raadhuisplein 2
3851 NT
ERMELO

Postadres

Postbus 500
3850 AM
ERMELO
Telefoonnummer: 0341-567321
Faxnummer: 0341-567369
E-mail: gemeente@ermelo.nl
Maak een afspraak