Vorige

Gemeente Etten-Leur - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Etten-Leur?:

Gemeente Etten-Leur - Actueel

https://afval3xbeter.nl/afvalwijzer/

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Etten-Leur worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Etten-Leur leest u op onderstaande link:

Vaststelling tarieventabel afvalstoffenheffing - gemeente Etten-Leur

https://www.etten-leur.nl/Bestuur/Alle_onderwerpen/Begroting_en_beleid/Beleidsdocumenten/Bestuur_en_dienstverlening/Financi_n/Belastingverordeningen_2018/2_Raadsbesluit_vaststelling_tarieventabel_afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Etten-Leur

Roosendaalseweg 4
4875 AA
ETTEN-LEUR

Postadres

Postbus 10100
4870 GA
ETTEN-LEUR
Telefoonnummer: 076-5024000
Faxnummer: 076-5033880
E-mail: info@etten-leur.nl
Maak een afspraak