Vorige

Gemeente Gulpen-Wittem - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Gulpen-Wittem?:

Afval - Gemeente Gulpen Wittem

https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/afval/Afval

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Gulpen-Wittem worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Gulpen-Wittem leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing Gulpen-Wittem 2019

https://www.rd4.nl/inwoners/gulpenwittem/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Gulpen-Wittem

Willem Vliegenstraat 12
6271 DA
GULPEN

Postadres

Postbus 56
6270 AB
GULPEN
Telefoonnummer: 043-8800600
Faxnummer: 043-8800601
E-mail: info@gulpen-wittem.nl
Maak een afspraak