Vorige

Gemeente Haaksbergen - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Haaksbergen?:

Afval in gemeente Haaksbergen - Twente Milieu

https://www.twentemilieu.nl/haaksbergen/afval/afval-in-gemeente-haaksbergen

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Haaksbergen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Haaksbergen leest u op onderstaande link:

Gemeentelijke belastingen

https://www.haaksbergen.nl/gemeentelijkebelastingen

Bezoekadres Gemeente Haaksbergen

Markt 3
7481 HS
HAAKSBERGEN

Postadres

Postbus 102
7480 AC
HAAKSBERGEN
Telefoonnummer: 053-5734567
Faxnummer: 053-5728075
E-mail: gemeente@haaksbergen.nl
Maak een afspraak