Vorige

Bedrijvengids Heerenveen

1-10  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  0-9 

1-10

Borgesius Convenience

Marconistraat 8
8912AX Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
058-2348455

ITS-Reizen

Bedrijventerrein De Ward 1
8701MB Bolsward
Gemeente Heerenveen
0515-576700

-

Westerbuorren 9
9212PK Boornbergum
Gemeente Heerenveen
0512 381 957

A

Akkerbouwbedrijf Jensma De Vries

Vijfhuisterdijk 19
9074TE Hallum
Gemeente Heerenveen

Agrarisch Loonbedrijf J. Huistra en G. Huistra- Engelsma

Spearsterdyk 8
8647ET Sibrandabuorren
Gemeente Heerenveen
(+31) 0515521471

Agrarisch Loonbedrijf A.S. Greijdanus

Gibbeflecht 32
9022AK Mantgum
Gemeente Heerenveen
(+31) 0582501213

Agrarisch Loonbedrijf E. Samplonius

Wielewei 2
8531ZX Lemmer
Gemeente Heerenveen
(+31) 0514563159

Agrarisch Loonbedrijf Miedema

Attesweg 17
9077PL Vrouwenparochie
Gemeente Heerenveen
(+31) 0518421309

A. Hooyer Landbouwloonbedrijf

Buren 2
8536TJ Oosterzee
Gemeente Heerenveen
(+31) 0514564598

Attema Zand- en Grondhandel, Kraanverhuur en Agrarisch Loonbedrijf

De Draei 19
8621CZ Heeg
Gemeente Heerenveen
(+31) 0515443393

Agrarisch Loonbedrijf Niry

Lijsterstraat 28
9201TH Drachten
Gemeente Heerenveen
(+31) 0642440430

Alke Trans

Horstweg 35
8763MR Parrega
Gemeente Heerenveen

A.H. Oosterheerd Trans Charter

Domela Nieuwenhuisweg 95
9245VD Nij Beets
Gemeente Heerenveen

Altenburg Vervoer B.V.

Roggemole 12
8531WB Lemmer
Gemeente Heerenveen

A.T. Vellema Transport

Neptunusweg 48
8938AA Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

A. Jonkman & Zonen B.V.

Jousterweg 7
8506BE Haskerhorne
Gemeente Heerenveen
0513-412863

A. van der Wal Handel en Transport

Godsacker 9
8801LM Franeker
Gemeente Heerenveen

A. Lautenbag Handel en Transport B.V.

Ljouwertertrekwei 30c
9035ED Dronryp
Gemeente Heerenveen

A.M. Transport

It Roer 5
9035VR Dronrijp
Gemeente Heerenveen

Amexco Transport B.V. i.o.

De Roef 5
9206AK Drachten
Gemeente Heerenveen

A. Uitterdijk

Stationsstraat 8
9101JC Dokkum
Gemeente Heerenveen

Alex Miedema

Martenawei 57
9056PJ Koarnjum
Gemeente Heerenveen
06-23640778

Autobedrijf Van der Schaaf en Mellema B.V.

Alexander Cohenwei 9
8914BG Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
058 26 55 000

Agema Riooltechniek

Boarnsylsterwei 13a
9057RD Jelsum
Gemeente Heerenveen
058 – 257 55 11

Autobedrijf Bremer V.O.F.

Ljouwerterdyk 9
9074AA Hallum
Gemeente Heerenveen

A.S. Locht

Kerkpad 8
8506BA Haskerhorne
Gemeente Heerenveen

A.C. Hartman

Juckemaleane 10
8855XE Sexbierum
Gemeente Heerenveen
0517 591273

Auto Bourguignon

Jupiterweg 15
8938AD Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Ambulancezorg Fryslân

Oostergoweg 10
8932PG Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Autolok Autoverhuur B.V.

Jupiterweg 5
8938AD Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Auto- en Landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen

Mandewyk 1A
9243JW Bakkeveen
Gemeente Heerenveen

Arjan Anema Transport Harlingen

Joost van den Vondelstraat 12
8862XD Harlingen
Gemeente Heerenveen

Autobedrijf Spanjer

J.H. van Aismawei 53
9045PG Bitgummole
Gemeente Heerenveen

Autobedrijf Sjoerd Hengst

James Wattstraat 20
8912AS Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
058-2161026

A. van der Meulen Transport

Het Helmhout 10
9206AZ Drachten
Gemeente Heerenveen

Autobedrijf Laas Douma

Hemmemaweg 24
9076PH Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen
0518409600

Autobedrijf Venema Marssum

Rypsterdyk 32
9034HN Marssum
Gemeente Heerenveen
058-2541491

Alitex

Adonisweg 25
8938BH Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

A.J. de Boer Pallethandel

Haulstersingel 4
8517HW Scharsterbrug
Gemeente Heerenveen

Agra Totaal (K.D. van Dijk Berlikum B.V.)

Bûterhoeke 62
9041AD Berlikum
Gemeente Heerenveen

Ark & Reau

Bordego 17
8495NS Aldeboarn
Gemeente Heerenveen

A. Rijpstra

Langestraat 58
9045PC Beetgumermolen
Gemeente Heerenveen

Autoschade Anne van Kammen

Grensweg 7-9
9231HT Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

Algera Installatietechniek

Jonkersleane 14
9044MS Bitgum
Gemeente Heerenveen

ATF

De Lier 2
9206BH Drachten
Gemeente Heerenveen

B

Bdl Machines

Beckrypleane 8
9036PA Menaam
Gemeente Heerenveen


Bezorgdienst Visser

Formerum 36
8894KG Terschelling Formerum
Gemeente Heerenveen

Bert Donker Transport

Verkerckstraat 63
9231GZ Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

Boelman Int. Transportbedrijf

Sint Jorisstrjitte 14
8854AL Oosterbierum
Gemeente Heerenveen

Bosma & Kooijker Melktransport

Domela Nieuwenhuisweg 106
9245VD Nij Beets
Gemeente Heerenveen

Bult Transport

Vuurtorenweg 11
8531HJ Lemmer
Gemeente Heerenveen

Bandsma-Bultje Verhuizingen B.V.

Polluxweg 22
8938AZ Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

B. Dijkstra

Poptawei 140
8915CR Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Bezorgservice Janco Zeijlemaker

Uilenburgstate 47
8925HW Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Bloemenbezorgdienst Fakro

Anjelierstraat 22
8922BM Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

BC Trans-Balloon City Transport

Warring 21
8502BA Joure
Gemeente Heerenveen

Bart De Vries Transport Joure

Firmawei 14
8501XL Joure
Gemeente Heerenveen

Bareld de Vries Transport

Gytsjerksterhoeke 13
9061AX Gytsjerk
Gemeente Heerenveen

BKF B.V.

Oostelijke Industrieweg 8
8801JW Franeker
Gemeente Heerenveen

Bulstra Transport B.V.

De Bolder 65
9206AP Drachten
Gemeente Heerenveen

Bolt Jachttransport

Buitenstvallaat 15
9204WX Drachten
Gemeente Heerenveen
0512514845

Bakker Transport B.V.

Hendoweg 12
9101PC Dokkum
Gemeente Heerenveen

Benny Nauta Internationaal Transport B.V. (BNT)

De Hammeringen 6
9045PV Bitgummole
Gemeente Heerenveen

Boonstra AGF Markthandel

Skierhusterwei 8
9057RE Jelsum
Gemeente Heerenveen

Boonstra Kraanverhuur en Transport

R. van Nautaweg 2a
9061AE Gytsjerk
Gemeente Heerenveen

Buwalda Multiservice V.O.F.

De Wieken 31
8801RA Franeker
Gemeente Heerenveen

Breimer's Bakkerij

IJme Willem van Dijkstraat 1
8531RA Lemmer
Gemeente Heerenveen

Birwa Tours

C. Veenlandstrjitte 100a
9104BN Damwâld
Gemeente Heerenveen
0511-42 41 35

Baarda Verhuur

De Stapel 12-A
9036VN Menaldum
Gemeente Heerenveen

Bootsma Schilders BV

Jeltewei 114
8622XV Hommerts
Gemeente Heerenveen


Bouwbedrijf Lont B.V.

De Wissel 19
9076PT Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen

Bedrijfswagen Service Friesland B.V. (BSF)

Morseweg 17
8912BG Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
06 57255194

Bergsma Drain

Reidlansdyk 6
8542AH Terkaple
Gemeente Heerenveen

Berend Visser's Transportbedrijf B.V.

Het Helmhout 15
9206AZ Drachten
Gemeente Heerenveen

Bert Damhuis Transport

Archipelweg 123-t
8921TJ Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Bert van Slooten Transport

Dominee Veenstraat 11
9072AM Nij Altoenae
Gemeente Heerenveen

Bultena

Bitgumerdyk 21
9041CB Berltsum
Gemeente Heerenveen

Bouwprevent B.V.

Het Want 8
8802PV Franeker
Gemeente Heerenveen

B. Sandstra Mesthandel, Transport & Opslag bedrijf

Skrok 2a
8734HG Easterein
Gemeente Heerenveen

B&K Noptrans

Straatweg 76C
8531PZ Lemmer
Gemeente Heerenveen

Bloemhof Transport BV

Ulbe van Houtenstraat 8
9061AS Gytsjerk
Gemeente Heerenveen

BCF Mobiliteit

Snekertrekweg 89
8912AB Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Bol

Spekloane 55
9233LL Boelenslaan
Gemeente Heerenveen

Brak

Fjurlanswei 4A
8495NP Aldeboarn
Gemeente Heerenveen

C

C. Jansen Transport

Lange Achte 51
8629PK Scharnegoutum
Gemeente Heerenveen

C. Wiersma Transport

Oldeclooster 10
8741KC Hartwerd
Gemeente Heerenveen

Container Terminal Groningen (CTG) B.V.

De Roef 23
9206AK Drachten
Gemeente Heerenveen

Combi-Trans

Westerbuorren 9
9212PK Boornbergum
Gemeente Heerenveen
0512-381957

ChauffeursVereniging Friesland CVF

Orionweg 10
8938AH Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
058 2674222

Castelein Transport Gytsjerk

Nycle J. Haismastrjitte 15
9061BV Gytsjerk
Gemeente Heerenveen

Caparis

Ampèrelaan 2
9207AM Drachten
Gemeente Heerenveen

C.H. Menger Holding B.V.

Zenegroen 91
8935KC Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

D

Duik- en Loonbedrijf Bakker

Oosterend 17A
8897HW Terschelling Oosterend
Gemeente Heerenveen
(+31) 0562449278

De Haan Loonbedrijf

Canterlandseweg 48
9061CD Gytsjerk
Gemeente Heerenveen
(+31) 0582561493

D.T.C. Surhuisterveen B.V.

Dalweg 8
9231HX Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

DVM Delivery Service

Trompethoarn 16
9051MP Stiens
Gemeente Heerenveen

D.W. de Jong Transport

Trekweg 148-A
8763MJ Parrega
Gemeente Heerenveen

De Vries en Zn.

Bernhardlaan 22
8872NN Midlum
Gemeente Heerenveen

DVJ Materieel B.V.

Yndustrywei 1
8501SN Joure
Gemeente Heerenveen

DH Transport

Dwarsryd 23
8523NS Idskenhuizen
Gemeente Heerenveen

Douma-Bijlsma

Friesmawei 17
9007SE Idaerd
Gemeente Heerenveen

D.M. van Etten

Schoterlandseweg 51a
8412SV Hoornsterzwaag
Gemeente Heerenveen


De Vries en Zn. Hallum

Meekmawei 15
9074TJ Hallum
Gemeente Heerenveen
0518431145

De Vries Road & Rail Logistics B.V.

Biensma 32
9001ZZ Grou
Gemeente Heerenveen


De Jaeger Transport

De Him 26
8701LL Bolsward
Gemeente Heerenveen

DTC Surhuisterveen BV

Kazernestrjitte 4
9151HT Holwerd
Gemeente Heerenveen
0512-368000

De Boer Internationaal Transport BV

Moolnersrak 6
9036MJ Menaldum
Gemeente Heerenveen
0(031)518-451280

Drowa

Energieweg 6
9101PM Dokkum
Gemeente Heerenveen
0519 – 24 40 30

De Jong Sint Nicolaasga B.V.

De Wieken 5
8521ME St. Nicolaasga
Gemeente Heerenveen
0513 432 399

Dalstra Reizen

Molenweg 6
9231HS Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen
0512-369031

De Klokkendokter Jacob Muurling Dronrijp

Douwe van Glinsstrjitte 39
9035CV Dronrijp
Gemeente Heerenveen

Dutchsportview

Fahrenheitlaan 6a
9207HE Drachten
Gemeente Heerenveen
0512-513563

De Friesland zorgverzekeraar

Harlingertrekweg 53
8913HR Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

De Ruiter

Overijsselsestraatweg 18
9008TS Reduzum
Gemeente Heerenveen

De Jager Handel en Transport

De Klaster 1-A
8584VA Hemelum
Gemeente Heerenveen

Dinkla Verkeersopleidingen

Gaaikemastraat 49a
8561AM Balk
Gemeente Heerenveen

De Jong Tours

Hoofdweg 58
9104BH Damwoude
Gemeente Heerenveen
0511421282


DLC Sneldistributie B.V.

Ampèrestraat 28
8801PR Franeker
Gemeente Heerenveen

Daalimpex

Zuidwalweg 14
8861NV Harlingen
Gemeente Heerenveen

De Boer Infra BV

De Poel 9
8502TT Joure
Gemeente Heerenveen
0513-43 22 04

De Jong Fourage

Trekweg 8
8763MD Parrega
Gemeente Heerenveen

D. Bekkema Transport

Johan Ter Schoeleweg 47
9231GC Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

Dijkstra AGF Groenten en fruit

Fahrenheitlaan 1
9207HE Drachten
Gemeente Heerenveen

Direct geld lenen zonder BKR toetsing (nu goedkoop lening )

125 amsterdam 01
9109AH Amsterdam
Gemeente Heerenveen

D. Van Looy en Zn Bv

Lemsterpad 54
8531AA Lemmer
Gemeente Heerenveen

E

E. Lindeboom Transport

Molenkap 5
8521MH Sint Nicolaasga
Gemeente Heerenveen

Elektrisch Vervoer Schiermonnikoog

Westerburenweg 10
9166LS Schiermonnikoog
Gemeente Heerenveen

E. Poeze

Skeane Heawei 9a
9216XS Oudega Gem Small.
Gemeente Heerenveen

Expeditiebedrijf J. Kooistra

Gariperwei 26
9216VK Oudega Gem Small.
Gemeente Heerenveen

Elzen B.V.

Nieuwe Trekweg 20
8861KD Harlingen
Gemeente Heerenveen

E.Bouma Transport & GWW service

Trilker 13
9222MB Drachtstercompagnie
Gemeente Heerenveen

Empatec

Tingietersstraat 1
8600AG Sneek
Gemeente Heerenveen
0515 484999

Eresdé

Edisonstraat 21
8861NA Harlingen
Gemeente Heerenveen

E.B. van Kalsbeek

Scharnebuursterweg 21
8761PD Ferwoude
Gemeente Heerenveen

E. Klooster Poffertjeskraam

Fazant 1
8521RB Sint Nicolaasga
Gemeente Heerenveen

EC Engineering

It Koartlân 5
9041VB Berlikum
Gemeente Heerenveen

ESK Dronrijp B.V. (Energie Systemen Kroese)

It Trekskip 18
9035GH Dronrijp
Gemeente Heerenveen
0628722628

ETS Fryslân

Bramerstraat 23
8523NE Idskenhuizen
Gemeente Heerenveen

E. Drost B.V.

Tussendiepen 63
9206AC Drachten
Gemeente Heerenveen

F

Firma Postma

Troelstraweg 6
8523DK Idskenhuizen
Gemeente Heerenveen

Firma Wierda Loonbedrijf

Sickengawei 2
8628ER Goenga
Gemeente Heerenveen
(+31) 0515413495

Frank Loonstra Loonbedrijf

Op 't Fintsje 8
9071XX Oude Leije
Gemeente Heerenveen
(+31) 0518421964

Fa. G. & J. Bremer

Achterwei 5
9113PP Walterswald
Gemeente Heerenveen

Fa. J. v.d. Wal en Zn.

M Beckstraat 51
9077SG Vrouwenparochie
Gemeente Heerenveen

Firma Gebr. J. en L. De Vries

Hamerenweg 14
9077PM Vrouwenparochie
Gemeente Heerenveen

Flexibel Transport Logistiek Dienstverlening

Dekemastraat 15
8804NZ Tzum
Gemeente Heerenveen

Fa. T. Wouda en Zn.

Gedempte Vaart 58
9231AW Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

Firma P. Vlasman en Zonen

Seerob 16
9051VA Stiens
Gemeente Heerenveen

Firma Brant de Vries

It Noarderfjild 31
9051BM Stiens
Gemeente Heerenveen

Feenstra Logistics & Transport V.O.F.

Einsteinstraat 8
8606JR Sneek
Gemeente Heerenveen
0515 - 433308

Faber Groep Transport

Leidekkersstraat 4
8601VE Sneek
Gemeente Heerenveen

Fa. E.J. Weidenaar en Zonen

Lou Sanen 12
9137RE Oosternijkerk
Gemeente Heerenveen

F. Tolsma Transport

Domela Nieuwenhuisweg 13
9245VA Nij Beets
Gemeente Heerenveen

Firma J. Meindersma en Zonen

Master Fan Loanstrjitte 27
9123JN Metslawier
Gemeente Heerenveen

Firma B.J. Hovenga

Roptawei 13
9123JA Metslawier
Gemeente Heerenveen

Firma Van Wieren

Harlingertrekweg 86
8914AV Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Fa. Cnossen

Riperwei 66
8623XP Jutrijp
Gemeente Heerenveen

Fa. K. de Jong & Zn.

Douwemastrjitte 44
9011VT Jirnsum
Gemeente Heerenveen

Fa. Gebr. Slager

It Pypke 4
9074BK Hallum
Gemeente Heerenveen

Fokkema Transport V.O.F.

Fortuinweg 15
9101PE Dokkum
Gemeente Heerenveen

Fritom Logistic Solutions

De Wymerts 9
8701WT Bolsward
Gemeente Heerenveen

Fa. F. van der Werf en Zn.

De Burde 19
8574TG Bakhuizen
Gemeente Heerenveen

Feenstra Int. Transporten B.V

Achterweg 54
9104CP Damwoude
Gemeente Heerenveen
0511-421321

Fa. Wassenaar Mestweg

Hogerhuisdyk 20
9045RG Bitgummole
Gemeente Heerenveen
058 -253 25 21

Faber Audiovisuals

Hemmemaweg 22
9076PH St. Annaparochie
Gemeente Heerenveen
0518-40 16 29

Frisian Egg B.V.

Edisonlaan 8
9207HD Drachten
Gemeente Heerenveen
+31 (0)512 571 444

Friese Wolhandel B.V.

De Boeg 6
9206BB Drachten
Gemeente Heerenveen
0512- 538111

Friesland Verhuizingen

Archimedesweg 12
8912AK Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

FE Telecom

Seegers 7
9051VE Stiens
Gemeente Heerenveen
0582532166

FAB Beheer

Mieddyk 39
9036LC Menaldum
Gemeente Heerenveen

Fa F van der Werf & Zn

De Burde 19
8574TG Bakhuizen
Gemeente Heerenveen
0514 581803

Foeke Visser Fourage- en Kunstmesthandel B.V. "De Skou"

Osingahuzen 26
8621XD Heeg
Gemeente Heerenveen

Fa. Holwerda en Zoon

Stasjonsstrjitte 12
9047HL Minnertsga
Gemeente Heerenveen

Farm Service

Voltastraat 4
8912AE Leeuwarden
Gemeente Heerenveen


Friesland Non-Ferro Metaal B.V. (FNF)

Poolsterweg 4
8938AN Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Funderingstechniek Heeg BV

Osingahuzen 8
8621XD Heeg
Gemeente Heerenveen

Fa.S.Amsterdam Int.Transport

Mekuljes 1
8713JS Hindeloopen
Gemeente Heerenveen
0514-521266

Faber Energy

Leidekkersstraat 4
8601VE Sneek
Gemeente Heerenveen

Fa. Joustra Branje

Skoallestrjitte 1-A
8734GL Easterein
Gemeente Heerenveen

G

Grondverzetbedrijf Gebr. Algra

Huchten 1
9222LP Drachstercompagnie
Gemeente Heerenveen

G.J. Wiersma Logistics

De Buizerd 32
9231KV Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

Giesing & Zn Transport St. Annaparochie B.V.

De Draai 10
9076PD St.-annaparochie
Gemeente Heerenveen
0518-418040

Grondtransport P. Schaap

Leeuwarderweg 18
8505AA Snikzwaag
Gemeente Heerenveen

Gebr. Dijkstra

Frjentsjerterein 9 A
8855HT Sexbierum
Gemeente Heerenveen

Giesing Int. Transport

Douwelaan 34
9062EN Oentsjerk
Gemeente Heerenveen

Giesing Int. Logistiek Wegvervoer Marssum

Tramstrjitte 35
9034GS Marssum
Gemeente Heerenveen

Gebroeders Dijkstra Transportbedrijf B.V.

Hoptilsterdyk 37
9027BD Hilaard
Gemeente Heerenveen

G. Hylkema

Harichsterdyk 44
8571RM Harich
Gemeente Heerenveen

G.O. Damsma

Jan Dirksstraat 1
8801TX Franeker
Gemeente Heerenveen

Gebr. Vellinga B.V.

Sibadawei 26-A
8734HE Easterein
Gemeente Heerenveen

Gosma Internationaal Transport

Rinewal 2
9109NZ De Falom
Gemeente Heerenveen

GBT Transport

Buterhoeke 32
9041AD Berlikum Fr
Gemeente Heerenveen

Gemeente Leeuwarderadeel

Ljipstrjitte 1
9051AR Stiens
Gemeente Heerenveen
058-2576666

Gemeente Ferwerderadiel

Hegebeintumerdyk 2
9172PJ Ferwert
Gemeente Heerenveen
0518 41 88 88

Garage Rinsma

Bitgumerdyk 26
9041CE Berlikum
Gemeente Heerenveen

Greenway Transport

De Schans 2
9101HR Dokkum
Gemeente Heerenveen
0519-221791


Garage- en Bergingsbedrijf Ketellapper

Skeltedyk 1-3
9056PD Koarnjum
Gemeente Heerenveen


Gemeente Smallingerland

Gauke Boelensstraat 2
9203RM Drachten
Gemeente Heerenveen


Gebr. Terpstra Int. Nat. Containertransport

Westerbuorren 32
8851GK Tzummarum
Gemeente Heerenveen

Gemeente Franekeradeel

Harlingerweg 18
8801PA Franeker
Gemeente Heerenveen

G.C. van der Meer Transport

Knetemannstraat 15
8701WE Bolsward
Gemeente Heerenveen

Gascentrum Noord Nederland BV.

Stationsweg 92
9001EJ Grou
Gemeente Heerenveen

G. Plat Handelsonderneming

Truerderdyk 4D
9051JC Stiens
Gemeente Heerenveen

Gerard Nielsen Hoefsmederij

Haskedyk 10
9057LB Jelsum
Gemeente Heerenveen

Gemeente Ameland

Jelmeraweg 1
9162EA Ballum
Gemeente Heerenveen
+31 (0)519 555 555

Gemeente Harlingen

Voorstraat 35
8861BD Harlingen
Gemeente Heerenveen

Gemeente Menameradiel

Dyksterbuorren 16
9036MS Menaam
Gemeente Heerenveen

Garage Betten B.V.

Frittemaleane 2
8605CH Sneek
Gemeente Heerenveen

Gemeente Het Bildt

Van Harenstraat 47
9076BT Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen

Gemeente Dongeradeel

http://www
9101LP Dokkum
Gemeente Heerenveen

Geartsje Sloot Transport

It Swannedrift 26
9022AS Mantgum
Gemeente Heerenveen

Gebr. Heeringa

Wiersterwei 3
9014CH Tersoal
Gemeente Heerenveen

Garage80

Jupiterweg 20
8938AE Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Gemeente Waadhoeke

Harlingerweg 18
8801PA Franeker
Gemeente Heerenveen

Goedkope picknicktafels

Gaffelaar 14
8802NS Franeker
Gemeente Heerenveen

Gemeente Súdwest-Fryslân

Marktstraat 8
8601CT Sneek
Gemeente Heerenveen

H

Handel & Transportonderneming Beekema

W Wesselspad 6
9163JE Nes Ameland
Gemeente Heerenveen
(+31) 0519543180

H.J. Ferwerda Loonbedrijf

Ljouwerterdijk 2
9171MD Blije
Gemeente Heerenveen
(+31) 0610053392

H.J. Bos

Toarnwerterleane 3
8845SE Waaksens gem litt
Gemeente Heerenveen
(+31) 0517469246

Heeres mix- & pomptechniek BV

Abbegeasterketting 14
8617LB Abbega
Gemeente Heerenveen
(+31) 0515569367

H. en G. van der Meer Loonbedrijf

Dominee Veenweg 219
8415AJ Bontebok
Gemeente Heerenveen
(+31) 0513541325

H. Schaap Loonbedrijf

Bandsloot 52
8538RJ Bantega
Gemeente Heerenveen
(+31) 0514551286

Haarsma Transport B.V.

Waltaweg 6
8765LP Tjerkwerd
Gemeente Heerenveen

Hendrik Postma Transport

Langelaan 19
9231EK Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

H. Helmes

Hegewei 25
9218VA Opeinde
Gemeente Heerenveen

H. Veldstra

Schoterlandseweg 51
8414LN Nieuwehorne
Gemeente Heerenveen

H. van der Leij

Avondsterweg 9
8938AK Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Handelsonderneming Ton van der Werff

Job Holkemawijk 12
8411WK Jubbega
Gemeente Heerenveen

Holwerda Distributie en Transport B.V.

Handelswei 15
8501XJ Joure
Gemeente Heerenveen

Hoekstra Idskenhuizen B.V.

Stripedyk 2-A
8523NB Idskenhuizen
Gemeente Heerenveen

H.T.C.

Kasernestrjitte 4
9151HT Holwerd
Gemeente Heerenveen

Holwerd Trucking

Kasernestrjitte 4
9151HT Holwerd
Gemeente Heerenveen

Herman Denkers Transport

Pastorieland 2
9147BE Hantum
Gemeente Heerenveen

Harmen Westra Transport B.V.

A Maria v Schurmansngl 57
8801JR Franeker
Gemeente Heerenveen

Hoek-Trans B.V.

Tibsterwei 2a
9131EG Ee
Gemeente Heerenveen
+31 (0)519 - 51 87 13

Harm Dijkstra Transport

It Heech 15
9035AD Dronrijp
Gemeente Heerenveen

H. Dijkstra

De Skieding 20
9222LB Drachtstercompagnie
Gemeente Heerenveen

Hamburg Besteldiensten

C Rienks de Boerstr 1
9204LE Drachten
Gemeente Heerenveen

Henry Bekkema

Dwarswyk 146
9202BR Drachten
Gemeente Heerenveen

Haares Transport

De Rien 56
9201AT Drachten
Gemeente Heerenveen

Hamstra en de Vries Transport

Rugebolstraat 3
9101EG Dokkum
Gemeente Heerenveen

H.M. de Boer en Zonen

Blessumerpaed 17a
9031XM Boksum
Gemeente Heerenveen

H. Haisma Int. Transport

Middenweg 108-A
8538RA Bantega
Gemeente Heerenveen

Hoogland B.V.

Hegebeintumerdyk 33b
9172PH Ferwert
Gemeente Heerenveen

Hoveniersbedrijf Tinus Muizelaar

De Alde Buorren 28
8567LG Oudemirdum
Gemeente Heerenveen

Haan Reclamewerk

Seerob 14
9051VA Stiens
Gemeente Heerenveen

Halma Agro B.V.

De Draai 7
9076PD Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen

Hooisma Drankenhandel

Oude Trekweg 46
8861KT Harlingen
Gemeente Heerenveen

HOS Oil

Boelenswei 26
9233KC Boelenslaan
Gemeente Heerenveen
0512342418

Handelscentrum Soeting Joure

Transportwei 1a
8501ZR Joure
Gemeente Heerenveen

Haarsma

James Wattstraat 25
8912AS Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Hoek's Vis En Snacks

Waddenpromenade 1
8861NT Harlingen
Gemeente Heerenveen

Hoeksma Groep Franeker BV

Edisonstraat 22
8801PN Franeker
Gemeente Heerenveen

Huhtamaki Paper Recycling B.V. (Leo Reitsma)

De Hemmen 50
9206AG Drachten
Gemeente Heerenveen

Houtsma Pallets

Lidlumerwei 22
8853GN Klooster Lidlum
Gemeente Heerenveen

Handelsonderneming Van der Stelt

Strânwei 10-B
8754HA Makkum
Gemeente Heerenveen

Hoveniersbedrijf Hielke Nijp

Lege Hearewei 64
9051LG Stiens
Gemeente Heerenveen

HdB Logistics B.V.

Roggemole 12
8531WB Lemmer
Gemeente Heerenveen

I

Internationaal Transportbedrijf K. Bergsma

Leeuwarderweg 7
8505AA Snikzwaag
Gemeente Heerenveen

Internat. Transportbedr. J.J. De Vries B.V. (JDV)

De Draai 5
9076PD Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen

Iedema Internationaal Transport

Camstrastrjitte 35
9105KX Rinsumageast
Gemeente Heerenveen

Internat. Transportbedr. V.O.F. T.&H. Algera

Greftswal 28
9036LN Menaldum
Gemeente Heerenveen

Internationaal Transportbedrijf H.Y. Hoekstra

De Finne 21
9022AZ Mantgum
Gemeente Heerenveen

Int. Transp.bedr. H. van der Kooy & Zn. B.V.

De Stienplaat 7
8754HE Makkum Fr
Gemeente Heerenveen

Internationaal transport & koeriersbedrijf Haven

Broeresloot 2
8502TR Joure
Gemeente Heerenveen

Internat. Transportbedr. R.J. van der Kooij

Groen van Prinstererstr 8
8862BV Harlingen
Gemeente Heerenveen

Internationaal Transportbedrijf Gosliga B.V.

Rinia van Nautaweg 12
9061AE Gytsjerk
Gemeente Heerenveen
058 256 11 11

Ichtus Transport

Theo van Doesburgstraat 26
9204KW Drachten
Gemeente Heerenveen

Int. Trans. en Hand.ondernem. Knip Trans B.V.

Bandsloot 37
8538RJ Bantega
Gemeente Heerenveen

Internationaal transport & koeriersbedrijf Haven

Broeresloot 2
8502TR Joure
Gemeente Heerenveen

IJB Groep

Flevostraat 14
8531KS Lemmer
Gemeente Heerenveen

Isolatiehandel Van den Berg

Meekmawei 21
9074TJ Hallum
Gemeente Heerenveen
0518 - 432 325

IJ. van Kammen Tentenverhuur en Cateringbedrijven

‘t Oogh 10
9137SL Oosternijkerk
Gemeente Heerenveen

IJzerhandel J.M. Raadsma Dokkum BV

Pier Prinslaan 15
9101PX Dokkum
Gemeente Heerenveen

Initial Hokatex

Tijnjedyk 19
8934BT Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

J

J. Monsma Transportbedrijf.

M Beckstraat 9
9077SE Vrouwenparochie
Gemeente Heerenveen

Jorritsma Transport B.V.

Hoarnestreek 10
8851RN Tzummarum
Gemeente Heerenveen

Jan Gerrit Monsma Transport Tzummarum

Lytse Buorren 52
8851ER Tzummarum
Gemeente Heerenveen

Jan Boonstra Transport

Gaestdyk 16
8522MV Tjerkgaast
Gemeente Heerenveen

J.H. Bok Transport B.V.

Professor Zernikestraat 15
8606JS Sneek
Gemeente Heerenveen
0515 41 37 33

J. Postma

Meeuwenlaan 2
8601XS Sneek
Gemeente Heerenveen

Jan Visser Transport

Reinder de Vriessingel 14
9218RP Opeinde
Gemeente Heerenveen

J. Geertsma

Collot D Escurystrjitte 13
9047JM Minnertsga
Gemeente Heerenveen

Jan Wijnsma Containertransport

De Oerslach 3
9123KK Metslawier
Gemeente Heerenveen
519241155

J. Pieper Internationaal Transport

Tsjerkewei 6
8523NA Idskenhuizen
Gemeente Heerenveen

J. Krol

Tollewei 7
8621CX Heeg
Gemeente Heerenveen

Jonkman Taxibedrijf B.V.

Nieuwe Vissershaven 1-A
8861NX Harlingen
Gemeente Heerenveen


J. en G. Bergsma Transport

Straatweg 13
8535WG Follega
Gemeente Heerenveen

J. Doetjes Transport

It Swee 1
9033XP Deinum
Gemeente Heerenveen

J.S. Transport De Wilgen

Drachtster Heawei 40-A
9213VE De Wilgen
Gemeente Heerenveen

J. en I. van der Veen Transport

Dammeloane 8
9104GT Damwald
Gemeente Heerenveen

Jagersma internationaal transport

Haadwei 79
9104BC Damwald
Gemeente Heerenveen

J.J.A. Schaaf

Ids Wiersmastraat 12
9153BS Brantgum
Gemeente Heerenveen

JM Transport & Verhuur

De Tolve 41
9044NP Beetgum
Gemeente Heerenveen

Joostema Transport

Verlengde Edisonstraat 19
8861NJ Harlingen
Gemeente Heerenveen

Jan Hofstra Reizen BV

Burgemeester Wuiteweg 162
9203KP Drachten
Gemeente Heerenveen

J. Visser Fourage

Mounebuorren 35
9132EJ Engwierum
Gemeente Heerenveen

J. Roorda handel en transport

Stienzer Hegedyk 15
9051LK Stiens
Gemeente Heerenveen

Jorrit De Vries Kraanverhuur

Kleasterwei 7
8851GP Tzummarum
Gemeente Heerenveen

Jan Sikkes

Zadelmakersstraat 7
8601WH Sneek
Gemeente Heerenveen

Jilderda Bloemen

Conradi Veenlandstraat 118
9104BN Damwoude
Gemeente Heerenveen

J. van der Kooi Transport

Pelmolenweg 5
9145RN Ternaard
Gemeente Heerenveen

Jet Koeriers

Zuiderkruisweg 14
8938AP Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Jongema B.V.

Edisonstraat 15
8861NA Harlingen
Gemeente Heerenveen

Jolmers IVVO

Meander 20
9231DB Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

K

Koopman Kraan- en Loonbedrijf

J Schotanuswei 108
8567HH Oudemirdum
Gemeente Heerenveen
(+31) 0514571309

Kingma Transport B.V.

Meander 11
9231DB Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

K. Beitsma

Tsjerkebuorren 46
8625HD Oppenhuizen
Gemeente Heerenveen

Kees Kinderman

Rengersweg 69
9062EC Oentsjerk
Gemeente Heerenveen

Koopmans Transportbedrijf B.V.

Doarpsstrjitte 2
9245HP Nij Beets
Gemeente Heerenveen

Kloosterman Transport

Fjildleane 17
9047JR Minnertsga
Gemeente Heerenveen

Koopman Internationaal Transport

Zeedijk 21
8531DK Lemmer
Gemeente Heerenveen

Kamstra Transport & Verhuur

Okkingastate 9
8925HJ Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
058-2672063

KTF Harlingen

Korte Lijnbaan 35
8861NS Harlingen
Gemeente Heerenveen
(0517) 430630

Kooiker (vh oa Althuisius B.V.)

De Finnen 3
9001XW Grou
Gemeente Heerenveen

Klijnstra Transport V.O.F.

Handwerkerszijde 137
9201CL Drachten
Gemeente Heerenveen


Koopal Transport B.V.

Faldenserwei 6
8834XJ Baard
Gemeente Heerenveen

KLMV

De Wissel 1
9076PT Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen

Kees Postma

De Boskrâne 15
9051SN Stiens
Gemeente Heerenveen
058-2574456


KWB (Konstruktiewerken Berlikum B.V.)

Bitgumerdyk 30
9041CE Berlikum
Gemeente Heerenveen

Kooistra Reizen

Harlingerweg 79
8801PB Franeker
Gemeente Heerenveen
0517-390440

Kuperus Autoschade BV

Tuinen 47
8801VX Franeker
Gemeente Heerenveen


Kijlstra Personenvervoer & Ambulancegroep Fryslân

Ottolaan 2
9207JR Drachten
Gemeente Heerenveen

Kuipers Funderingstechnieken BV

Industrieweg 15
8531PA Lemmer
Gemeente Heerenveen

K. Visser Int. Transport

Skoalstrjitte 3
8851GA Tzummarum
Gemeente Heerenveen

Klaas Zijlstra Metaalbewerking BV

De Ofslach 11
9041VA Berlikum
Gemeente Heerenveen

L

Loon/mechanisatie Bedrijf Maatschap Hoekstra

Bangeweg 3
9144CL Hantumhuizen
Gemeente Heerenveen

Loonbedrijf Maatschap Hoekstra

Bangewei 5
9144CL Hantumhuizen
Gemeente Heerenveen

Loon&kraanverhuurbedijf Dragtstra.BV

Schoterlandseweg 39
8412SW Hoornsterzwaag
Gemeente Heerenveen

Loonbedrijf Ltn

Handelswei 15
8501XJ Joure
Gemeente Heerenveen


Loonbedrijf D.van Der Beek

Achterweg 13
9114RT Driezum
Gemeente Heerenveen

Loonbedrijf G.d. De Vries

Ljouwerterdyk 7
9074AA Hallum
Gemeente Heerenveen


Loonbedrijf Thijssen

Schoterlandseweg 85A
8414LP Nieuwehorne
Gemeente Heerenveen

Loonbedrijf Ronald Bos BV

Schoterlandseweg 48
8412TA Hoornsterzwaag
Gemeente Heerenveen

Loonbedrijf K. Fekkes

Kleasterdyk 1A
9178GC Wanswert
Gemeente Heerenveen
(+31) 0518411919

Loonbedrijf US Bilang

Schoterlandseweg 22
8412SZ Hoornsterzwaag
Gemeente Heerenveen
(+31) 0516461482

Loonbedrijf De Jong

Nummer 17
8528DT Dijken
Gemeente Heerenveen
(+31) 0513499909

Loonbedrijf Evert-Jan Schoneveld

Aaltjemeerweg 16
8761PA Ferwoude
Gemeente Heerenveen
(+31) 0646005165

Loonbedrijf J.J. Peenstra

Burdineweg 4
8494NH Nes gem boarnsterhim
Gemeente Heerenveen
(+31) 0566651529


Loonbedrijf Schokker

Zuiderveldstraat 40
8501KD Joure
Gemeente Heerenveen
(+31) 0513415199

Loonbedrijf Lageveen Achlum

Monnikenweg 36
8806KZ Achlum
Gemeente Heerenveen
(+31) 0517641573

Loonbedrijf Till

Hearewei 10
9047VA Minnertsga
Gemeente Heerenveen
(+31) 0518471349

Loonbedrijf Holwerda

Klaphornewei 24
9171LH Blije
Gemeente Heerenveen
(+31) 0519561262

Loonbedrijf Majoor

It Reidlan 51
8502CE Joure
Gemeente Heerenveen
(+31) 0641159462

Landbouwloonbedrijf K. Lindeboom

Skoallewyk 13
9223NK Houtigehage
Gemeente Heerenveen
(+31) 0512341689

Landbouwloonbedrijf P.L. Kalsbeek

Warstienserdyk 3
9005XM Wergea
Gemeente Heerenveen
(+31) 0582552522

Loonbedrijf Sierd de Vries

Mounehoek 4
9216VD Oudega gem smallingerlnd
Gemeente Heerenveen
(+31) 0512371915

Loonbedrijf J.J. Buma Ferwoude

Scharnebuursterweg 21
8761PD Ferwoude
Gemeente Heerenveen
(+31) 0612275708

Loonbedrijf Lageveen Nij Beets

Swynswei 32
9245HG Nij beets
Gemeente Heerenveen
(+31) 0512461287

Loonbedrijf Roskammer

P W Janssenweg 89
8411XT Jubbega
Gemeente Heerenveen
(+31) 0629405911

Loonbedrijf Zandstra

Oldeberkoperweg 32
8413NG Oudehorne
Gemeente Heerenveen
(+31) 0513541486

Loonbedrijf R. Nijboer

De Feart 40A
9222NT Drachtstercompagnie
Gemeente Heerenveen
(+31) 0512342755

Loonbedrijf Okkema

Wynserdyk 24
8734GB Easterein
Gemeente Heerenveen
(+31) 0515331366

Loonbedrijf Osinga

Greate Pierwei 29
8821LV Kimswerd
Gemeente Heerenveen
(+31) 0517641444

Loonbedrijf De Stringen

De Stringen 31
9074BC Hallum
Gemeente Heerenveen
(+31) 0518432171

Loonbedrijf Vries

Mounebuorren 7
9132EG Engwierum
Gemeente Heerenveen
(+31) 0511408443

Loonbedrijf P.M. Themmen

De Singel 36
9133NJ Anjum
Gemeente Heerenveen
(+31) 0519321370

Loonbedrijf Scharsterbrug

Hollandiastraat 66
8517HH Scharsterbrug
Gemeente Heerenveen
(+31) 0513415076

Loonbedrijf Tolsma

Wommelserweg 71A
8804NM Tzum
Gemeente Heerenveen
(+31) 0517452277

Loonbedrijf S.J. Annema

Pieter Durksstraat 22A
9108ML Broeksterwoude
Gemeente Heerenveen
(+31) 0511421636

Loonbedrijf Hagenvoort

Aldebaran 4
8531NL Lemmer
Gemeente Heerenveen
(+31) 0514563411

Loonbedrijf Bol

Spekloane 55
9233LL Boelenslaan
Gemeente Heerenveen
(+31) 0512341431

Loonbedrijf T.C. Verf

Star Numanwei 4
8567JX Oudemirdum
Gemeente Heerenveen
(+31) 0514571301

L.R. Transport

De Wielewaal 10
9231JL Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

Leen Vonk Expeditie B.V.

Gysbert Japicxstrjitte 2-A
9051ER Stiens
Gemeente Heerenveen

LGJ Krol Transport

Noardersteech 2
8835XV Easterlittens
Gemeente Heerenveen

L. Visser en Zn.

Swettebuorren 43
8495HM Aldeboarn
Gemeente Heerenveen

Langhout Intern Transport

Oostelijke Industrieweg 6
8801JW Franeker
Gemeente Heerenveen
0517-393939

LJH Leo-Jan Haakma Burdaard

It Spyk 4
9111HT Burdaard
Gemeente Heerenveen

Landman Schoonmaakbedrijf

Het Anker 3
9206AL Drachten
Gemeente Heerenveen

Lippe Wonen

Oosterstraat 20A
9203BB Drachten
Gemeente Heerenveen

Leeuwarder Beton Centrale (LBC)

Pascalstraat 15
8912AT Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

M

Maatschap Berns Derks

Kooisloot 23
8538RD Bantega
Gemeente Heerenveen

Mts. Wietsma

J. Veldstraweg 3
8513CH Ouwsterhaule
Gemeente Heerenveen

Mts. Van Tuyl.

Trekweg 11
9114AE Driesum
Gemeente Heerenveen

Motorenrevisiebedrijf De Schiffart

De Opfeart 8
9047KW Minnertsga
Gemeente Heerenveen

Mts Stoker

Krume swynswei 14
9245HC Nij Beets
Gemeente Heerenveen

Maatschap Wienia

Tichelwei 29
9125EA Oostrum
Gemeente Heerenveen

Maatschap Wienia

Tichelwei 29
9125EA Oostrum
Gemeente Heerenveen

Mts Bijsterbosch

De soal 14
8584VS Hemelum
Gemeente Heerenveen

Mts De Bruijn

Spoorstraat 200
8565SB Tienray
Gemeente Heerenveen

Mts Beijaard

Kooiweg 40
9164KM Buren Ameland
Gemeente Heerenveen

Monsma Transport

Attesweg 15
9077PL Vrouwenparochie
Gemeente Heerenveen
+31 (0)518 401888

MCX Transport

Badlaan 14
9231BA Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

Meertrans

It Tiksel 7
8414MX Nieuwehorne
Gemeente Heerenveen

M. Postma Transport

Icarusweg 1
8938AX Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Melktransport Friesland B.V.

Helspaed 2
8724HS It Heidenskip
Gemeente Heerenveen

Matthews Transport B.V.

Galjoenweg 119
8862PA Harlingen
Gemeente Heerenveen

M.J. Borger Transport

Dokter Ruinenstrjitte 15
9131KN Ee
Gemeente Heerenveen

MCS

De Roef 23
9206AK Drachten
Gemeente Heerenveen
+31 (0) 512 74 15 55

M.J.Hoogenboom

Riedsterweg 5
8808HM Dongjum
Gemeente Heerenveen

M.J. van der Meulen Transport

Koweblomke 52
9104BP Damwald
Gemeente Heerenveen

Melkweg Fritom

De Wymerts 7
8701WT Bolsward
Gemeente Heerenveen
+31-515-570000


M.P. Edes

Skillaerderdyk 10
9022AV Mantgum
Gemeente Heerenveen

M.S. de Vries

Alddyk 16
9044MN Bitgum
Gemeente Heerenveen
058-2531545

Mega Vuurwerk

Mr P.J. Troelstraweg 195
8919AB Leeuwarden
Gemeente HeerenveenMelkveebedrijf en Fouragehandel B.J. Jorna

Wommelserweg 81
8804NN Tzum
Gemeente Heerenveen

Mazz Tuinmeubelen

Planetenlaan 2
8938AL Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

MOC Brandbeveiliging Friesland

Seeaster 1
9051VG Stiens
Gemeente Heerenveen

M. de Groot Olie

Kooijweg 30
8715EP Stavoren
Gemeente Heerenveen

Marcel Kieftenburg Handel en Transport

Hugo de Grootstraat 21
8862VA Harlingen
Gemeente Heerenveen

Miedema & Zijlstra

Swaerderwei 49
8851EG Tzummarum
Gemeente Heerenveen

Metaalhandel W.Lemstra B.V.

De Marne 206
8701MH Bolsward
Gemeente Heerenveen

Marco Visser Int. Transport

U.P. Draismastraat 33
8806KK Achlum
Gemeente Heerenveen

Mijno van Dijk Mechanisatie B.V.

Hemmemaweg 20
9076PH Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen

Minikraanverhuur Peter Jutte

Het Helmhout 35
9206AZ Drachten
Gemeente Heerenveen

N

Nieuwland Internationaal Transport B.V.

Aldebaranweg 20y
8938BD Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Noppert Handels- en Transportonderneming

Handelswei 15
8501XJ Joure
Gemeente Heerenveen

Nat. & Int. Transporten Hidde Louwes

Turfdyk 5
8611JH Gaastmeer
Gemeente Heerenveen

NNRD

Het Helmhout 5
9206AZ Drachten
Gemeente Heerenveen
0512-334334

Nivo Noord

Avondsterweg 1
8939AK Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Nicolai Transport

Baggelkamp 4
9231MB Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

O

Oene De Jong Loonbedrijf

Tsienzerbuorren 14
9008TT Reduzum
Gemeente Heerenveen
(+31) 0566602420

Oegema Internationaal Transport B.V.

Molenweg 8
9231HS Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

Omrop Fryslân

Zuiderkruisweg 2
8938AP Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Omrin

Hidalgoweg 5
8938BA Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
058-233 65 65

Offenga Autoschade

De stapel 3b
9036VN Menaldum
Gemeente Heerenveen

Om 'e Noard Tent & Partyverhuur

Zeeweg 30
9142VT Moddergat
Gemeente Heerenveen

Oliehandel van den Belt

De Bolder 71
9206AP Drachten
Gemeente Heerenveen

Ottenhome Heeg

De Draei 3
8621CZ Heeg
Gemeente Heerenveen
0515-442898

P

Piet Roersma Transport

Fricoweg 1-A
9005PC Wergea
Gemeente Heerenveen

P. Leistra

Achterwei 21
9113PP Walterswald
Gemeente Heerenveen

Pronk Transport V.O.F.

Lutinelaan 34
8899BG Vlieland
Gemeente Heerenveen

P. Wiersma

Butenskilwei 39
9051LM Stiens
Gemeente Heerenveen

P.O. Swart Transporten Stiens

Kakewei 5
9051BX Stiens
Gemeente Heerenveen

Post Logistics B.V.

Zadelmakersstraat 5
8601WH Sneek
Gemeente Heerenveen

PVT Internationaal Transport

Nassaustraat 98
9076CH Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen

Peter Meijer Transport

Steenloper 7
8532BK Lemmer
Gemeente Heerenveen

P. Visser Transport

Harlingerstraatweg 76
8916BE Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Ph. Koopal

Sirtemawei 2
9038TA Engelum
Gemeente Heerenveen

Pomtrans

De Dijk 38
9101MN Dokkum
Gemeente Heerenveen

Postma Fourage

De Eker 1
8627SB Gauw
Gemeente Heerenveen
0515-52 12 27

Poiesz Supermarkten B.V.

Edisonstraat 3
8606JH Sneek
Gemeente Heerenveen
0515-428800

Pluimveeslachterij W. van der Meer & Zonen B.V.

It Heech 44
9035AE Dronrijp
Gemeente Heerenveen
0517 231 641

Pol Leeuwarden

Siriusweg 2
8938BB Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
058-2848600

Promotion Truck-racing Holland (PTH)

Celsiusweg 28
8912AN Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Paulusma Reizen

De Kletten 2-4
9206BA Drachten
Gemeente Heerenveen
0512-514174

Posthumus Transport

De Stapel 9
9036VN Menaldum
Gemeente Heerenveen

Piet Paulusma Holding BV

Franekereind 42
8861ED Harlingen
Gemeente Heerenveen

Politiek Fourages

It Fabryk 1
8823SZ Lollum
Gemeente Heerenveen

Provinsje Fryslân

Tweebaksmarkt 52
8911KZ Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

P. Bloemsma

Ouwe Griepstraat 10
9077CC Vrouwenparochie
Gemeente Heerenveen

Profi Glass B.V.

Rogmolewei 1
8651EP IJlst
Gemeente Heerenveen

Postma Tjerkwerd

Eemswouderlaan 6
8765LT Tjerkwerd
Gemeente Heerenveen

R

R De Jong Agraryske Hannel &leanwurk

Berkwerterleane 4
8732EB Kubaard
Gemeente Heerenveen

R. Visser

Achterwei 17
9113PP Walterswald
Gemeente Heerenveen

Rebo B.V.

Westereems 15
8602CR Sneek
Gemeente Heerenveen

R. de Leeuw

Jetze Veldstraweg 74
8513CK Ouwsterhaule
Gemeente Heerenveen

Roelof Bos Transport

Douwelaan 17
9062EL Oentsjerk
Gemeente Heerenveen

Runia Transport B.V.

Hoitebuorren 37
8566JD Nijemirdum
Gemeente Heerenveen

Ridder & De Vries Transporten

Achterdijken 20
9163JV Nes Ameland
Gemeente Heerenveen

Rinus Klijnstra Internationaal Transport

Sedyk 1
8722HA Molkwerum
Gemeente Heerenveen

R. de Vries Internationaal Transport

Bosruiter 61
8532AD Lemmer
Gemeente Heerenveen

Retracom B.V.

Klaaskamp 9
8531XE Lemmer
Gemeente Heerenveen

Rewi-Expeditie Holland B.V.

Wijbrand de Geeststraat 44
8921AM Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

R. de Jong Transport

De Alde Mar 17
9035VP Dronrijp
Gemeente Heerenveen

Roelinga BV, Expeditie-& Grondbedrijf

Tussendiepen 32
9206AE Drachten
Gemeente Heerenveen
0512 - 516 350

Rondaan

Bitgumerdyk 69
9041CB Berltsum
Gemeente Heerenveen
0518-462070

Riool & Wegenbeheer Baard

Finnedijk 2a
9051HW Stiens
Gemeente Heerenveen
0653259053

Riool Reinigings Service RRS

Truerderdyk 15C
9051LC Stiens
Gemeente Heerenveen

Rienk Huizinga handel en transport

Iestdijk 2
9053LS Finkum
Gemeente Heerenveen

Racingteam De Hollandsche Jongens

Kadijk 7c
8531XH Lemmer
Gemeente Heerenveen
06-19065243

Regon Milieu Service

Boeg 5
9206BB Drachten
Gemeente Heerenveen

Riethandel Miedema

Gytsjerksterhoeke 37
9061AX Gytsjerk
Gemeente Heerenveen

Rijplatenverhuur Deinum

Headyk 8
9035VE Dronrijp
Gemeente Heerenveen

Robben Metaalrecycling B.V.

Zadelmakersstraat 26
8601WH Sneek
Gemeente Heerenveen

RUMA Transport en Handelsonderneming

Weersterweg 2
8754JD Makkum
Gemeente Heerenveen

Roel Visser

Hendoweg 11
9101PC Dokkum
Gemeente Heerenveen

Rosema Koppensnellersbedrijf en kraanverhuur

Waling Dijkstrastraat 77
9077SR Vrouwenparochie
Gemeente Heerenveen

Rederij Wadden Transport

Werkhaven 1a
8861GD Terschelling West
Gemeente Heerenveen

Rooth Multiservice

Zadelmakersstraat 1
8601WH Sneek
Gemeente Heerenveen

Rentex Floron B.V.

Koopman Heeresweg 2
8701PR Bolsward
Gemeente Heerenveen

RCS Trans

Meliere 18
8604BM Sneek
Gemeente Heerenveen

S


Stavinga All-Round

Harstawei 1-B
9013CW Poppenwier
Gemeente Heerenveen

S. Walinga en Zn.

Rigedyk 31
8614XB Oudega Gem Wymbr.
Gemeente Heerenveen

S. Tolsma Transport

Prikkewei 59
9245HW Nij Beets
Gemeente Heerenveen

S. Wierda Transporten

Tramstrjitte 42
9034GV Marsum
Gemeente Heerenveen

S. Giesing Internationaal Transport

Buorren 24
9034HK Marssum
Gemeente Heerenveen

Stiemsma Transport

Mounehiem 13
9134PG Lioessens
Gemeente Heerenveen

SK Transporten

Siriusweg 6
8938BB Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

S.J. Tolhoek

Nummer 3
8529MJ Koufurderrige
Gemeente Heerenveen

Sijbesma Transport

Edisonstraat 13
8861NA Harlingen
Gemeente Heerenveen

Sjoerd Ypma Transport

Severander 60
8802DJ Franeker
Gemeente Heerenveen

Sinnema Transport

Alde Wei 26
9222NG Drachtstercompagnie
Gemeente Heerenveen

S-Trans

Topaas 18
9207GB Drachten
Gemeente Heerenveen

S.K. Bakker Internationaal Transport

IJsgumerweg 1
8764PS Dedgum
Gemeente Heerenveen

Sandstra Transport B.V.

De Marne 101
8701MC Bolsward
Gemeente Heerenveen

S&P Transport

Nijebuorren 18
9041CN Berlikum Fr
Gemeente Heerenveen

Steven Vrieswijk Transport en Verhuur

Oosterstraat 12
8806KJ Achlum
Gemeente Heerenveen

Sterk Heiwerken BV

De Steven 57
9206AX Drachten
Gemeente Heerenveen
0512-515608

Shipyard Lemmer

Fluessenstraat 15
8531RE Lemmer
Gemeente Heerenveen

Sijperda Verhuur B.V.

Pieter Zeemanstraat 4
8606JR Sneek
Gemeente Heerenveen

Stoelwinder Vis BV

Plutoweg 1
8938AC Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Sloopbedrijf en asbestverwijderaar Sake Zittema

Orionweg 37
8938AG Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Speedcargo koeriersdienst

Icarusweg 5A
8938AX Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
0582882082

Stijl Transport BV

Sweelinckstraat 12
8916GV Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Schroothandel Cnossen Leeuwarden

Apolloweg 15
8938AT Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Staalbouw Aukema B.V.

Lyts Dykje 50
8525GD Langweer
Gemeente Heerenveen

Smeding en Zn BV

De Opfaart 1
9076PG Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen

Straatmakersbedrijf R. Postma

Seefugel 5
9051VC Stiens
Gemeente Heerenveen

Sjon de Jong

Molensloot 4
8502TS Joure
Gemeente Heerenveen

Sietse van der Meché, Groothandel in Bloemen en Planten

Aengwirderweg 164
8459BS Luinjeberd
Gemeente Heerenveen

Scheepsma Logistiek

Om E Tsjerke 2
9087CE Swichum
Gemeente Heerenveen

Sjoerd Jongema

Industrieweg 1-1
8861VH Harlingen
Gemeente Heerenveen


Skrepferlet

Birstum 10
8494MZ Nes
Gemeente Heerenveen

Snoek hoveniers grouw

Biensma 6
9001ZZ Grouw
Gemeente Heerenveen

T

Tractorrijschool

Kavelwei 27
9108MC Broeksterwâld
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf D.H. Groeneveld

Buorren 13
8851EL Tzummarum
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Kloezen-de Boer

Dalweg 5
9231HW Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

Transport- en Verhuisbedrijf Dijkstra

Swachlumerleane 3-C
8843KL Spannum
Gemeente Heerenveen

Transportena & Zn

Van Anhalt Dessaustraat 18
8606XD Sneek
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf H. Hoekstra B.V.

Schoenmakersstraat 8
8601WC Sneek
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Bosgraaf

Boomkensdiep 8
8602CP Sneek
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Joh. Deinum

Alddyk 6
8816HW Skingen
Gemeente Heerenveen

Traxx Melktransport B.V.

Bovenkruier 2
8521MG Sint Nicolaasga
Gemeente Heerenveen

Theo de Vries Transport B.V.

De Draai 5
9076PD Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf E. Lautenbag V.O.F.

Oudebildtdijk 254
9076GH Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Poort B.V.

Middelweg-Oost 112
9076BP Sint Annaparochie
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Mink B.V.

Scharren 37
8517HM Scharsterbrug
Gemeente Heerenveen

Trans.bedr. en Handelsonderneming Bakker B.V.

Overijsselsestraatweg 6-A
9008TS Reduzum
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf E.J. de Jong

Trekweg 156
8763XB Parrega
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf T. v.d. Velde

Sanbuorren 19
9216VB Oudega Gem Small.
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf E. Groenhof

Hege Bouwen 43
8566JB Nijemirdum
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf De Visser

Gearen 1
9245VE Nij Beets
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Hoekstra

Schoterlandseweg 31
8414LM Nieuwehorne
Gemeente Heerenveen

Transportservice R. v.d. Wal

It Harspit 6
8494PS Nes Gem Boarnsterhim
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf G.G. de Vries & Zoon B.V.

Hermanawei 68a
9047JD Minnertsga
Gemeente Heerenveen

Transp.- en Handelsonderneming Zijlstra B.V.

Roptawei 58
9123JC Metslawier
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf v.d. Bijl

Villa Novalaan 16
8531HS Lemmer
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Th. L. van der Veen

Braksan 52
8939EE Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf G. van der Beek

Skrok 29
8918LA Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf T.P. van der Hoek

Transportwei 14
8501ZP Joure
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf K.P. Schaap jr.

De Ulekamp 60
8501NS Joure
Gemeente Heerenveen

Transmit

Molestrjitte 11
9011XG Jirnsum
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf D. de Boer

Helspaed 1
8724HS It Heidenskip
Gemeente Heerenveen

Trans Jager

Schoterlandseweg 42
8412TA Hoornsterzwaag
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf De Vries Ameland

Fabrieksweg 22
9161CG Hollum
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Ridder

Ridderweg 4
9161AA Hollum
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf S. Amsterdam

Balkepolle 9
8713LE Hindeloopen
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf De Roo

Underom 3
9173GD Hegebeintum
Gemeente Heerenveen

Tjeerd Veenstra Transp.- & Hand.ond. B.V.

De Draei 50
8621CZ Heeg
Gemeente Heerenveen

Tir Vlieko Trans

Dr. W. Dreesstraat 30
8862BX Harlingen
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Intrasa

Frisiusstrjitte 10
9061BH Gytsjerk
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Hellinga

Rinia van Nautaweg 81
9061AD Gytsjerk
Gemeente Heerenveen
(058) 2561402

Transportbedrijf De Jong en Ypma B.V.

Edisonstraat 8-10
8801PN Franeker
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Tj. Rinsma

Tzummerweg 14-D
8801JN Franeker
Gemeente Heerenveen

Trip Hek Vervoer B.V.

Formerum 48
8894KG Formerum
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Lucas van der Beek

Hogebeintumerweg 49
9172GP Ferwert
Gemeente Heerenveen

Tijssen Internationaal Transport

It Roer 7
9035VR Dronrijp
Gemeente Heerenveen

Transport en Handelsmaatschappij Jatra B.V.

De Bolder 1
9206AM Drachten
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Van der Velde

Moleneind NZ 220
9203ZV Drachten
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf L. Beitsma

Doctor J Bouriciusstraat 29
9101CT Dokkum
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf Theo Fokkema

F van Heemstrasingel 5
9101AG Dokkum
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf W. Feenstra

Obermanstrjitte 43
9111HJ Burdaard
Gemeente Heerenveen

Transport- en Opslagbedrijf A. Lootsma B.V.

Hichtumerweg 15
8701PG Bolsward
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf W. Vallinga

De Slinken 8
8701GV Bolsward
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf K. Lautenbag

Teeuwes de Boerstrjitte 42
8574SC Bakhuizen
Gemeente Heerenveen

Taxi Koopmans V.O.F.

Schoterlandseweg 189a
8411ZE Jubbega
Gemeente Heerenveen
0516-461452

Theo Faber

Snekertrekweg 89
8912AB Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
058 212 13 15

Terpstra Menaldum

Bitgumerdyk 13
9036VS Menaldum
Gemeente Heerenveen

TN Slopen en Saneren BV

Scharren 16
8517HN Scharsterbrug
Gemeente Heerenveen
0513-41 69 48

Tino Feenstra Fresh & Trade Service

Arjen Roelswei 20
9071XK Oude Leije
Gemeente Heerenveen

Themmen Heftrucks

Zeedijk 12
9172AP Ferwert
Gemeente Heerenveen
06-54950945

Taxicentrale Witteveen B.V.

Nieuwburen 41-45
8531EG Lemmer
Gemeente Heerenveen

TMR Foodmaintenance

Seefugel 3
9051VC Stiens
Gemeente Heerenveen

Transportbedrijf en Kraanverhuur B.J. Visser

Hendoweg 6-8
9101PC Dokkum
Gemeente Heerenveen
0519-221527

Tolman Takel en Berging B.V.

Hoofdstraat 110
9244CR Beetsterzwaag
Gemeente Heerenveen

Tichelaar Glas

Hermesweg 15-A
8861VN Harlingen
Gemeente Heerenveen

Tentenverhuurbedrijf Schrale

Oergongswei 1
8629SZ Scharnegoutum
Gemeente Heerenveen

Terpstra Transport Terschelling

Rozenland 33
8891JB Midsland
Gemeente Heerenveen

Tuinstra verreikerverhuur

Swaerderwei 65
8851EH Tzummarum
Gemeente Heerenveen

V

V.O.F. Niek van der Veen Int. transport

Bonifatiusstrjitte 32
9113PV Walterswald
Gemeente Heerenveen

Veetransport Dijkstra

Toarnwerterleane 4
8845SE Waaksens Gem Litt
Gemeente Heerenveen

V.O.F. Vrino Transport

Roazebosk 22
8517HB Scharsterbrug
Gemeente Heerenveen

Van der Woude Transport B.V.

Tsjerkestrjitte 6
9105LA Rinsumageast
Gemeente Heerenveen

Versteeg Grond en Sloopwerken

Slappeterpsterweg 7
8812JR Peins
Gemeente Heerenveen

V.O.F. Faber Bloementransport

Griene Wei 50
9137SB Oosternijkerk
Gemeente Heerenveen

V.O.F. Transportbedrijf J. de Boer

Kommisjewei 32
9217RN Nijega
Gemeente Heerenveen

V.O.F. De Vries Transport

Klaas Rienewerfstrjitte 6
9063JT Munein
Gemeente Heerenveen

V.O.F. H.P. Sytsma en A. van Rouwendal

Moaije Peal 1-b
9047VN Minnertsga
Gemeente Heerenveen
0518-471630

Vrieswijk Minnertsga B.V.

De Opfeart 6
9047KW Minnertsga
Gemeente Heerenveen

V.O.F. Oberman Int. Transport

Flieterpsterdijk 30
9176GH Lichtaard
Gemeente Heerenveen

V.O.F. Coehoorn Transport

Flevostraat 8
8531KS Lemmer
Gemeente Heerenveen

V.O.F. Elzinga Transport

Johan Winklerwei 87
8915EL Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

V.O.F.. Faber & Zn. Internationaal Transport

Tunkerij 42
8501TJ Joure
Gemeente Heerenveen

V.O.F. Wiegmink Transport

It Fabryk 23
8621JD Heeg
Gemeente Heerenveen

Veenstra Fritom

Lytshuzen 26
8621XG Heeg
Gemeente Heerenveen
+31-515-445678

V.O.F. Transportbedrijf Minnesma en Zn.

Jousterweg 25-C
8506BE Haskerhorne
Gemeente Heerenveen

V.O.F. Int.Nat. Transportbedrijf Langius

De Wetterwille 184
9207BL Drachten
Gemeente Heerenveen

Verhuisbedrijf Prinsen

Loswal 6
9206AH Drachten
Gemeente Heerenveen

Van der Aart Expeditie en Transport B.V.

De Bolder 70
9206AR Drachten
Gemeente Heerenveen


V.O.F. Distributiebedrijf Schaaf

Ids Wiersmastraat 5
9153BS Brantgum
Gemeente Heerenveen

Van der Wal Transport Bontebok

Tweede Compagnonsweg 3
8415AL Bontebok
Gemeente Heerenveen

Visser Transport Bolsward B.V.

De Marne 22
8701PT Bolsward
Gemeente Heerenveen

V.O.F. Kelderhuis en Zn.

Middenweg 109
8538RA Bantega
Gemeente Heerenveen

Vrieswijk Internationaal Transport & Handel

G A van Dalenstraat 3
8806KH Achlum
Gemeente Heerenveen

Vrachtautorijschool Wagenaar

Ljouwerterdyk 14
9074CS Hallum
Gemeente Heerenveen
058-2570052

Visser Afvalverwerking Transport en Recycling B.V.

Kelvinstraat 30
8861ND Harlingen
Gemeente Heerenveen
0517 418 552


Verno

Archimedesweg 13
8912AK Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
058 - 255 55 77

Vrieswijk Kraanbedrijf

Grensweg 19
9231HT Surhuisterveen
Gemeente Heerenveen

Veiligheidsregio Friesland

Harlingertrekweg 58
8913HR Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
088-22 99 999

Van Gunst Fourages, Loonwerk en Grondwerk

Meekmawei 9
9074TJ Hallum
Gemeente Heerenveen

Van Abbema Cultuurtechniek

Tsjaerderdyk 2
9007XG Idaerd
Gemeente Heerenveen

V.O.F. De Haas Bloemen

Stadslaan 53
8651AC IJlst
Gemeente Heerenveen

VOF Grendel Schoonmaak

Reijndersbuurt 11-13
8911ET Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Van der Wal Sloopwerken B.V.

Haskerveldweg 2
8501ZE Joure
Gemeente Heerenveen
0513-416 600

Verkeersschool Tilstra B.V.

Orionweg 43
8938AG Leeuwarden
Gemeente Heerenveen


Verkley B.V.

De Giek 21
9206AS Drachten
Gemeente Heerenveen

Van der Meer bestrating

Schoterlandseweg 137
8411ZA Jubbega
Gemeente Heerenveen
0516 - 46 21 66

Van Buuren Groenbeheer en Transport

't Fort 2
8584VR Hemelum
Gemeente Heerenveen

Vliegbedrijf Tom van der Meulen bv

Strandweg 19
9162EV Ballum (Ameland)
Gemeente Heerenveen
0519-554644

Van der Wal Fourage B.V.

Heidenskipsterdyk 41-43
8724HS It Heidenskip
Gemeente Heerenveen


Veldman Transport

Industrieweg 4
8521MB Sint Nicolaasga
Gemeente Heerenveen

Van Smaak

Richterlaan 5
9207JT Drachten
Gemeente Heerenveen

Verkeersschool H. de Bos

Santplaet 9
8532BT Lemmer
Gemeente Heerenveen

Veehandel Nutma

Heechswei 8
9125EG Oostrum
Gemeente Heerenveen

V.B.B. Transport

Wâlddyk 15
9101BK Dokkum
Gemeente Heerenveen

Vleesgroothandel De Klasse

Gysbert Japicxstraat 44
8933BD Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Van den Berg staalbouw b.v.

De Wielen 5
8502TK Joure
Gemeente Heerenveen

Van der Meulen Meesterbakkers

Mounebuorren 24-28
9074CK Hallum
Gemeente Heerenveen

Van der Horn Vervoer B.V.

Moolnersrak 11
9036MJ Menaldum
Gemeente Heerenveen

Visser Leeuwarden

Edisonstraat 16
8912AW Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Van Swaay Duurzaam Hout

Industrieweg 10
8861VH Harlingen
Gemeente Heerenveen

W

Westra M. b.v.

Baarderbuorren 18
8822WR Arum
Gemeente Heerenveen
(+31) 0517641550

W. Beitsma

Napjusstraat 37
8602BB Sneek
Gemeente Heerenveen

Welling Transport

Klamp 7
8502BK Joure
Gemeente Heerenveen

Wijbenga Transport B.V.

De Houwen 3
9174GA Ginnum
Gemeente Heerenveen

Westra V.O.F.

Wilgenlaan 5
9103SB Dokkum
Gemeente Heerenveen

Westrans Logistics Ltd. (Westra Internationaal Vervoer bv)

Birdaarderstraatweg 123-33
9101CZ Dokkum
Gemeente Heerenveen

W. Ludema Transport

Betterwird 10
9101PB Dokkum
Gemeente Heerenveen

W.G. Duiker Transport

Eekwerdlaan 12
8701LS Bolsward
Gemeente Heerenveen

Weidelco

Alddijk 18
9044MN Bitgum
Gemeente Heerenveen
088-2800000

Wiersma Tenten

Avondsterweg 10
8938AK Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
058 2519202

Wierda Bedrijfswagens b.v.

Transportwei 1
8501ZR Joure
Gemeente Heerenveen

Weiland Vloerenbedrijf B.V.

Dyksterhuzen 8
9045TT Bitgummole
Gemeente Heerenveen

W. Posthumus Staal- En Machinebouw

De Wieken 5
8521ME Sint Nicolaasga
Gemeente Heerenveen

Wetterskip Fryslân

Harlingerstraatweg 113
8914AZ Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Walinga Transport BV

Edisonstraat 2A
8606JJ Sneek
Gemeente Heerenveen
0515-442155

Wicks B.V.

De Marne 107
8701MC Bolsward
Gemeente Heerenveen

Waaksma en Dochters

Holwerterdyk 14
9145RK Ternaard
Gemeente Heerenveen
0653269706

Weijer Autoschade

Zuiderkruisweg 10
8938AP Leeuwarden
Gemeente Heerenveen
058 288 6086

WMR Rinsumageest B.V.

Van Aylvawei 40
9105KT Rinsumageest
Gemeente Heerenveen

Wiersma Verhuizingen

Morseweg 7
8912BG Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Y

Ypma's bloemenhandel

Groenmarkt 12
8801AE Franeker
Gemeente Heerenveen

Z

Zorgreizen op maat

Ds. van Eyck van Heslingastraat 26
9041EH Berlikum
Gemeente Heerenveen

Zand- en Grindhandel S. Hoekstra B.V.

Pascalstraat 17
8912AT Leeuwarden
Gemeente Heerenveen

Zwerfcampers.nl

Finsterbuorren 10
9057LD Jelsum
Gemeente Heerenveen

0-9

"Transportbedrijf ""Hallum Trans"""

De Pream 11
9074DL Hallum
Gemeente Heerenveen

"""En Route"" Distributieservice Koer.diensten"

Zaailand 28
9205EH Drachten
Gemeente Heerenveen

"Agrarische Hulpverlening ""De Ster"""

Drachtster Heawei 16
9215VS De Veenhoop
Gemeente Heerenveen