Vorige

Gemeente Helmond - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Helmond?:

DeAfvalApp | Gemeente Helmond

https://www.helmond.nl/afvalapp

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Helmond worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Helmond leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing betalen | Gemeente Helmond

https://www.helmond.nl/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Helmond

Frans Joseph v Thielpark 1
5707 BX
HELMOND

Postadres

Postbus 950
5700 AZ
HELMOND
Telefoonnummer: 0492-587777
Faxnummer: 0492-587400
E-mail: gemeente@helmond.nl
Maak een afspraak