Vorige

Gemeente Hilversum - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Hilversum?:

Afvalkalender gemeente Hilversum | Afvalinfo

https://www.afvalinfo.nl/afvalkalender/gemeente/0402/hilversum

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Hilversum worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Hilversum leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing - Gemeente Hilversum

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Burgerzaken/Belastingloket/Afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Hilversum

Dudokpark 1
1217 JE
HILVERSUM

Postadres

Postbus 9900
1201 GM
HILVERSUM
Telefoonnummer: 035-6292111
Faxnummer: 035-6292129
E-mail: gemeente@hilversum.nl
Maak een afspraak