Vorige

Gemeente Hoorn - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Hoorn?:

Afvalkalender gemeente Hoorn | Afvalinfo

https://www.afvalinfo.nl/afvalkalender/gemeente/0405/hoorn

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Hoorn worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Hoorn leest u op onderstaande link:

Gemeente Hoorn - Afvalstoffenheffing

https://www.hoorn.nl/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
1625 HV
HOORN NH

Postadres

Postbus 603
1620 AR
HOORN NH
Telefoonnummer: 0229-252200
Faxnummer: 0229-252040
E-mail: gemeente@hoorn.nl
Maak een afspraak