Vorige

Gemeente Leerdam - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Leerdam?:

Afvalkalender

https://www.waardlanden.nl/index.php/kalender

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Leerdam worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Leerdam leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing - Gemeente Vijfheerenlanden

https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Belastingen_en_tarieven/Afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Leerdam

Dokter Reilinghplein 1
4141 DA
LEERDAM

Postadres

Postbus 15
4140 AA
LEERDAM
Telefoonnummer: 0345-636363
Faxnummer: 0345-613643
E-mail: info@leerdam.nl
Maak een afspraak