Vorige

Plaatsen in de gemeente Leeuwarden

Leeuwarden is een gemeente met 107.342 inwoners in de provincie Friesland. De onderstaande 28 plaatsen bevinden zich in de gemeente Leeuwarden.

 • Abbengawier / Abbenwier
 • Aegum / Eagum
 • Domwier
 • Friens
 • Goutum
 • Grouw / Grou
 • Hempens / Himpens
 • Hoek
 • Idaard / Idaerd
 • Irnsum / Jirnsum
 • Leeuwarden / Ljouwert
 • Lekkum
 • Miedum
 • Naarderbuorren
 • Noordeind / Noardein
 • Roordahuizum / Reduzum
 • Snakkerburen / Snakkerbuorren
 • Swichum
 • Teerns / Tearns
 • Tjaard
 • Tsienzerbuorren
 • Vierhuis
 • Warga / Wergea
 • Warstiens
 • Wartena / Warten
 • Wirdum / Wurdum
 • Wytgaard / Wijtgaard
 • Zuiderburen

Bezoekadres Gemeente Leeuwarden

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH
LEEUWARDEN

Postadres

Postbus 21000
8900 JA
LEEUWARDEN
Telefoonnummer: 058-2338833
Faxnummer: 058-2153949
E-mail: gemeente@leeuwarden.nl
Maak een afspraak