Vorige

Gemeente Leeuwarden - Beschermde stadsgezichten

Er zijn 9 beschermde stadsgezichten in de gemeente Leeuwarden. Hieronder leest u de relevante informatie over deze bijzondere plaatsen.

De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht leidt er niet automatisch toe dat voor de individuele bebouwing binnen het gebied een juridische bescherming van hetzelfde niveau als bij plaatsing op de gemeentelijke of rijksmonumentenlijst ontstaat. In een beschermd gezicht bevinden zich meestal wel objecten die tot beschermd (rijks/gemeentelijk) monument zijn aangewezen. Panden die niet zijn aangewezen als monument zijn vaak aangewezen als beeldbepalend pand.

Voor bouwen, verbouwen of slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht gelden andere regels dan voor normale bouw– of verbouwplannen in gebieden zonder beschermde aanwijzing. De eisen vanuit de bouwregelgeving voor het bouwen in beschermde gezichten zijn op enkele punten strenger dan bij gebieden zonder aanwijzing.

Dit betekend dat er ook regels verbonden kunnen zijn aan het plaatsen van zonnepanelen of laadpalen in gemeente Leeuwarden of een van de omliggende plaatsen.

Beschermd stadsgezicht Warga

Rijksmonument sinds 28-03-1991 met een oppervlakte van 0.07 km2

Beschermd stadsgezicht Marssum

Rijksmonument sinds 04-10-1991 met een oppervlakte van 0.28 km2

Beschermd stadsgezicht Leeuwarden

Rijksmonument sinds 21-10-1982 met een oppervlakte van 0.93 km2

Beschermd stadsgezicht Grouw

Rijksmonument sinds 22-05-1990 met een oppervlakte van 0.15 km2

Beschermd stadsgezicht Leeuwarden - Hollanderwijk

Rijksmonument sinds 30-06-2007 met een oppervlakte van 0.03 km2

Beschermd stadsgezicht Leeuwarden - Noordersingel/Westersingel

Rijksmonument sinds 07-03-2006 met een oppervlakte van 0.11 km2

Beschermd stadsgezicht Oosterveld Grou

Rijksmonument sinds 26-10-2007 met een oppervlakte van 0.09 km2

Beschermd stadsgezicht Warstiens

Rijksmonument sinds 05-12-2007 met een oppervlakte van 0.65 km2

Beschermd stadsgezicht Leeuwarden - Nieuwe Kanaalgebied

Rijksmonument sinds 21-02-2007 met een oppervlakte van 0.27 km2

Bezoekadres Gemeente Leeuwarden

Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH
LEEUWARDEN

Postadres

Postbus 21000
8900 JA
LEEUWARDEN
Telefoonnummer: 058-2338833
Faxnummer: 058-2153949
E-mail: gemeente@leeuwarden.nl
Maak een afspraak