Vorige

Plaatsen in de gemeente Menameradiel

Menameradiel is een gemeente met 13.441 inwoners in de provincie Friesland. De onderstaande 14 plaatsen bevinden zich in de gemeente Menameradiel.

 • Berltsum / Berlikum
 • Bitgum / Beetgum
 • Bitgummole / Beetgumermolen
 • Blessum
 • Boksum
 • Deinum
 • Dronryp / Dronrijp
 • Ingelum / Engelum
 • Marsum / Marssum
 • Menaam / Menaldum
 • Ritsumasyl / Ritsumazijl
 • Skingen / Schingen
 • Slappeterp
 • Wier

Bezoekadres Gemeente Menameradiel

Dyksterbuorren 16
9036 MS
MENAAM

Postadres

Postbus 3
9036 ZW
MENAAM
Telefoonnummer: 0518-452900
Faxnummer: 0518-452999
E-mail: gemeente@menameradiel.nl
Maak een afspraak