Vorige

Gemeente Mill en Sint Hubert - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Mill en Sint Hubert?:

Afvalkalender gemeente Mill en Sint Hubert | Afvalinfo

https://www.afvalinfo.nl/afvalkalender/gemeente/0815/mill-en-sint-hubert

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Mill en Sint Hubert worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Mill en Sint Hubert leest u op onderstaande link:

Tarieven gemeentelijke belastingen

https://www.gemeente-mill.nl/tarieven-gemeentelijke-belastingen

Bezoekadres Gemeente Mill en Sint Hubert

Kerkstraat 1
5451 BM
MILL

Postadres

Postbus 7
5360 AA
GRAVE
Telefoonnummer: 0485-460300
Faxnummer: 0485-454689
E-mail: info@gemeente-mill.nl
Maak een afspraak