Vorige

Gemeente Moerdijk - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Moerdijk?:

Afvalwijzer | gemeente Moerdijk

https://www.moerdijk.nl/Afvalwijzer

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Moerdijk worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Moerdijk leest u op onderstaande link:

Belastingen voor inwoners | gemeente Moerdijk

https://www.moerdijk.nl/Moerdijksite/Inwoners/Belastingen.html

Bezoekadres Gemeente Moerdijk

Pastoor van Kessellaan 15
4761 BJ
ZEVENBERGEN

Postadres

Postbus 4
4760 AA
ZEVENBERGEN
Telefoonnummer: 0168-373600
Faxnummer: 0168-373580
E-mail: info@moerdijk.nl
Maak een afspraak