Vorige

Gemeente Neerijnen - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Neerijnen?:

Gemeente West Betuwe

https://www.neerijnen.nl/publicaties_en_bekendmakingen/nieuws/afvalkalenders_avri_in_gemeente_neerijnen_niet_overal_goed_bezorgd

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Neerijnen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Neerijnen leest u op onderstaande link:

Sociale kaart

https://sociaal.neerijnen.nl/is/een-vraag-over-2/werk-geld-en-uitkering/geldzaken/belasting/gemeentelijke-belastingen

Bezoekadres Gemeente Neerijnen

Van Pallandtweg 11
4182 CA
NEERIJNEN

Postadres

Postbus 30
4180 BA
WAARDENBURG
Telefoonnummer: 0418-656565
Faxnummer: 0418-656566
E-mail: gemeente@neerijnen.nl
Maak een afspraak