Vorige

Gemeente Oss - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Oss?:

Gemeente Oss - Afvalkalender 2019

http://www.oss.nl/Tonen-op-pagina-Standaard/afvalkalender_2019.htm

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Oss worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Oss leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing

https://loket.oss.nl/Loket/product/52b044290e662521f09e8d780b8ab316

Bezoekadres Gemeente Oss

Raadhuislaan 2
5341 GM
OSS

Postadres

Postbus 5
5340 BA
OSS
Telefoonnummer: 0412-629911
Faxnummer: 0412-642605
E-mail: gemeente@oss.nl
Maak een afspraak