Vorige

Gemeente Peel en Maas - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Peel en Maas?:

Afval - Gemeente Peel en Maas

https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/afval/

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Peel en Maas worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Peel en Maas leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing - Gemeente Peel en Maas

https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/belastingen/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Peel en Maas

Wilhelminaplein 1
5981 CC
PANNINGEN

Postadres

Postbus 7088
5980 AB
PANNINGEN
Telefoonnummer: 077-3066666
Faxnummer: 077-3066767
E-mail: info@peelenmaas.nl
Maak een afspraak