Vorige

Gemeente Pijnacker-Nootdorp - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Pijnacker-Nootdorp?:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp - Huishoudelijk afval

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/product/huishoudelijk-afval.htm

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Pijnacker-Nootdorp leest u op onderstaande link:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp - Afvalstoffenheffing

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/product/afvalstoffenheffing.htm

Bezoekadres Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1
2641 EZ
PIJNACKER

Postadres

Postbus 1
2640 AA
PIJNACKER
Telefoonnummer: 015-3626262
Faxnummer: 015-3626850
E-mail: info@pijnacker-nootdorp.nl
Maak een afspraak