Vorige

Gemeente Putten - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Putten?:

Afvalinzameling - gemeente Putten

https://www.putten.nl/Inwoners/Afval/Afval/Afval_van_huishoudens

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Putten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Putten leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing - gemeente Putten

https://www.putten.nl/Inwoners/Belastingen_WOZ_Subsidies/Gemeentebelastingen/Afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Putten

Fontanusplein 1
3881 BZ
PUTTEN

Postadres

Postbus 400
3880 AK
PUTTEN
Telefoonnummer: 0341-359611
Faxnummer: 0341-359659
E-mail: info@putten.nl
Maak een afspraak