Vorige

Gemeente Renkum - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Renkum?:

Afvalkalender 2019 - Gemeente Renkum

https://www.renkum.nl/Inwoners/Afval/Afvalkalender_2019

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Renkum worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Renkum leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing - Gemeente Renkum

https://www.renkum.nl/Inwoners/Belastingen/Afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Renkum

Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG
OOSTERBEEK

Postadres

Postbus 9100
6860 HA
OOSTERBEEK
Telefoonnummer: 026-3348111
Faxnummer: 026-3348310
E-mail: info@renkum.nl
Maak een afspraak