Vorige

Gemeente Rijswijk - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Rijswijk?:

Alles over Afval | Inwoners

https://www.rijswijk.nl/inwoners/wonen/milieu-en-afval/afval

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Rijswijk worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Rijswijk leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing betalen | Inwoners

https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/afvalstoffenheffing-betalen

Bezoekadres Gemeente Rijswijk

Bogaardplein 15
2284 DP
RIJSWIJK ZH

Postadres

Postbus 5305
2280 HH
RIJSWIJK ZH
Telefoonnummer: 070-3261000
Faxnummer: 070-3261820
E-mail: stadhuis@rijswijk.nl
Maak een afspraak