Vorige

Gemeente Schiermonnikoog - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Schiermonnikoog?:

Afvalkalender gemeente Schiermonnikoog | Afvalinfo

https://www.afvalinfo.nl/afvalkalender/gemeente/0088/schiermonnikoog

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Schiermonnikoog worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Schiermonnikoog leest u op onderstaande link:

Belastingen en heffingen, kwijtschelding Schiermonnikoog - Producten - S Zelf regelen - Schiermonnikoog

https://www.schiermonnikoog.nl/s-zelf-regelen/producten_44129/product/belastingen-en-heffingen-kwijtschelding-schiermonnikoog_1066.html

Bezoekadres Gemeente Schiermonnikoog

Nieuwestreek 5
9166 LX
SCHIERMONNIKOOG

Postadres

Postbus 20
9166 ZP
SCHIERMONNIKOOG
Telefoonnummer: 0519-535050
Faxnummer: 0519-535059
E-mail: postbus20@schiermonnikoog.nl
Maak een afspraak