Vorige

Gemeente Schouwen-Duiveland - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Schouwen-Duiveland?:

Afval - Afval en milieu - Inwoners - Gemeente Web

https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/afval-en-milieu/afval

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Schouwen-Duiveland worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Schouwen-Duiveland leest u op onderstaande link:

Belastingen - Inwoners - Gemeente Web

https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/belastingen

Bezoekadres Gemeente Schouwen-Duiveland

Laan van St. Hilaire 2
4301 SH
ZIERIKZEE

Postadres

Postbus 5555
4300 JA
ZIERIKZEE
Telefoonnummer: 0111-452000
Faxnummer: 0111-452452
E-mail: gemeente@schouwen-duiveland.nl
Maak een afspraak