Vorige

Gemeente Stede Broec - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Stede Broec?:

Ophalen van afval | Gemeente Stedebroec

https://www.stedebroec.nl/ophalen-van-afval

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Stede Broec worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Stede Broec leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing | Gemeente Stedebroec

https://www.stedebroec.nl/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Stede Broec

De Middend 2
1611 KW
BOVENKARSPEL

Postadres

Postbus 20
1610 AA
BOVENKARSPEL
Telefoonnummer: 0228-510111
Faxnummer: 0228-510183
E-mail: gemeente@stedebroec.nl
Maak een afspraak