Vorige

Gemeente Stein - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Stein?:

Afval - Gemeente Stein

https://www.gemeentestein.nl/afval

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Stein worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Stein leest u op onderstaande link:

Veel gestelde vragen - BsGW

https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/gemeentelijke-belastingen/afvalstoffenheffing/berekening-van-de-afvalstoffenheffing/%3Fgemeente%3D34

Bezoekadres Gemeente Stein

Stadhouderslaan 200
6171 KP
STEIN LB

Postadres

Postbus 15
6170 AA
STEIN LB
Telefoonnummer: 046-4359393
Faxnummer: 046-4359359
E-mail: info@gemeentestein.nl
Maak een afspraak