Vorige

Gemeente Súdwest Fryslân - Beschermde stadsgezichten

Er zijn 3 beschermde stadsgezichten in de gemeente Súdwest Fryslân. Hieronder leest u de relevante informatie over deze bijzondere plaatsen.

De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht leidt er niet automatisch toe dat voor de individuele bebouwing binnen het gebied een juridische bescherming van hetzelfde niveau als bij plaatsing op de gemeentelijke of rijksmonumentenlijst ontstaat. In een beschermd gezicht bevinden zich meestal wel objecten die tot beschermd (rijks/gemeentelijk) monument zijn aangewezen. Panden die niet zijn aangewezen als monument zijn vaak aangewezen als beeldbepalend pand.

Voor bouwen, verbouwen of slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht gelden andere regels dan voor normale bouw– of verbouwplannen in gebieden zonder beschermde aanwijzing. De eisen vanuit de bouwregelgeving voor het bouwen in beschermde gezichten zijn op enkele punten strenger dan bij gebieden zonder aanwijzing.

Dit betekend dat er ook regels verbonden kunnen zijn aan het plaatsen van zonnepanelen of laadpalen in gemeente Súdwest Fryslân of een van de omliggende plaatsen.

Beschermd stadsgezicht Makkum

Rijksmonument sinds 27-01-1987 met een oppervlakte van 0.31 km2

Beschermd stadsgezicht Hindeloopen

Rijksmonument sinds 16-05-1972 met een oppervlakte van 0.24 km2

Beschermd stadsgezicht Kornwerderzand

Rijksmonument sinds 05-12-2007 met een oppervlakte van 3.74 km2

Bezoekadres Gemeente Súdwest Fryslân

Marktstraat 15
8601 CR
SNEEK

Postadres

Postbus 10000
8600 HA
SNEEK
Telefoonnummer: 0515-489000
Faxnummer: 0515-489999
E-mail: info@sudwestfryslan.nl
Maak een afspraak