Vorige

Gemeente Ten Boer - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Ten Boer?:

Welkom in de gemeente Groningen | Gemeente Groningen

https://www.tenboer.nl/digitale-balie/afvalwijzer-ten-boer

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Ten Boer worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Ten Boer leest u op onderstaande link:

Welkom in de gemeente Groningen | Gemeente Groningen

https://www.tenboer.nl/digitale-balie/producten-en-diensten-ten-boer/gemeentelijke-belastingen/afvalstoffenheffing-betalen.html

Bezoekadres Gemeente Ten Boer

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT
TEN BOER

Postadres

Postbus 7
9790 AA
TEN BOER
Telefoonnummer: 050-3028888
Faxnummer: 050-3021700
E-mail: gemeente@tenboer.nl
Maak een afspraak