Vorige

Gemeente Urk - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Urk?:

Afvalkalender gemeente Urk | Afvalinfo

https://www.afvalinfo.nl/afvalkalender/gemeente/0184/urk

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Urk worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Urk leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing | Gemeente Urk

https://www.urk.nl/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Urk

Singel 9
8321 GT
URK

Postadres

Postbus 77
8320 AB
URK
Telefoonnummer: 0527-689868
Faxnummer: 0527-689898
E-mail: gemeente@urk.nl
Maak een afspraak