Vorige

Gemeente Vaals - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Vaals?:

Afvalinzameling en afvalkalender - Gemeente Vaals

https://www.vaals.nl/inwoners/afvalinzameling-en-afvalkalender

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Vaals worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Vaals leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing Vaals 2019

https://www.rd4.nl/inwoners/vaals/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Vaals

Von Clermontplein 15
6291 AT
VAALS

Postadres

Postbus 450
6290 AL
VAALS
Telefoonnummer: 043-3068568
Faxnummer: 043-3068549
E-mail: info@vaals.nl
Maak een afspraak