Vorige

Gemeente Velsen - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Velsen?:

Afvalkalender | Gemeente Velsen

https://www.velsen.nl/afvalkalender

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Velsen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Velsen leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing | Gemeente Velsen

https://www.velsen.nl/producten/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Velsen

Dudokplein 1
1971 EN
IJMUIDEN

Postadres

Postbus 465
1970 AL
IJMUIDEN
Telefoonnummer: 0255-567200
Faxnummer: 0255-567760
E-mail: info@velsen.nl
Maak een afspraak