Vorige

Gemeente Vianen - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Vianen?:

Afvalkalender kernen Vianen - Gemeente Vijfheerenlanden

https://www.vijfheerenlanden.nl/afvalkalender

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Vianen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Vianen leest u op onderstaande link:

Belastingen en tarieven - Gemeente Vijfheerenlanden

https://www.vianen.nl/belastingen/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Vianen

Voorstraat 30
4132 AS
VIANEN UT

Postadres

Postbus 46
4130 EA
VIANEN UT
Telefoonnummer: 0347-369911
Faxnummer: 0347-374688
E-mail: gemeente@vianen.nl
Maak een afspraak