Vorige

Gemeente Vlissingen - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Vlissingen?:

Gemeente Vlissingen: Huishoudelijk afval en Afvalkalender 2019

https://www.vlissingen.nl/inwoner/afval-en-milieu/afval/huishoudelijk-afval-en-afvalkalender-2019.html

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Vlissingen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Vlissingen leest u op onderstaande link:

Gemeente Vlissingen: Belastingen, gemeentelijke

https://www.vlissingen.nl/inwoner/digitaal-loket/product/belastingen-gemeentelijke-314/section.html

Bezoekadres Gemeente Vlissingen

Paul Krugerstraat 1
4382 MA
VLISSINGEN

Postadres

Postbus 3000
4380 GV
VLISSINGEN
Telefoonnummer: 0118-487000
Faxnummer: 0118-410218
E-mail: gemeente@vlissingen.nl
Maak een afspraak