Vorige

Gemeente Vught - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Vught?:

Afvalkalender | Gemeente Vught

https://vught.nl/afvalkalender

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Vught worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Vught leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing | Gemeente Vught

https://vught.nl/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Vught

Secr. van Rooijstraat 1
5261 EP
VUGHT

Postadres

Postbus 10100
5260 GA
VUGHT
Telefoonnummer: 073-6580680
Faxnummer: 073-6565965
E-mail: gemeente@vught.nl
Maak een afspraak