Vorige

Gemeente Wageningen - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Wageningen?:

Afvalkalender en Afvalapp - Gemeente Wageningen

https://www.wageningen.nl/inwoners/afval/Afvalkalender_en_Afvalapp

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Wageningen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Wageningen leest u op onderstaande link:

Afvalkalender en Afvalapp - Gemeente Wageningen

https://www.wageningen.nl/inwoners/Belastingen/Belastingen/Tarieven_2018

Bezoekadres Gemeente Wageningen

Markt 22
6701 CZ
WAGENINGEN

Postadres

Postbus 1
6700 AA
WAGENINGEN
Telefoonnummer: 0317-492911
Faxnummer: 0317-492440
E-mail: gemeente@wageningen.nl
Maak een afspraak