Vorige

Gemeente Westervoort - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Westervoort?:

Afval aanbieden | Gemeente Westervoort

https://www.westervoort.nl/afval-aanbieden

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Westervoort worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Westervoort leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing | Gemeente Westervoort

https://www.westervoort.nl/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Westervoort

Dorpsplein 1
6931 CZ
WESTERVOORT

Postadres

Postbus 40
6930 AA
WESTERVOORT
Telefoonnummer: 026-3179911
Faxnummer: 026-3113623
E-mail: gemeente@westervoort.nl
Maak een afspraak