Vorige

Gemeente Zandvoort - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Zandvoort?:

Afvalkalender gemeente Zandvoort | Afvalinfo

https://www.afvalinfo.nl/afvalkalender/gemeente/0473/zandvoort

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Zandvoort worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Zandvoort leest u op onderstaande link:

Afvalkalender gemeente Zandvoort | Afvalinfo

https://www.gbkz.nl/zandvoort/overig/tarieven/

Bezoekadres Gemeente Zandvoort

Swaluestraat 2
2042 KB
ZANDVOORT

Postadres

Postbus 2
2040 AA
ZANDVOORT
Telefoonnummer: 023-5740100
Faxnummer: 023-5713724
E-mail: info@zandvoort.nl
Maak een afspraak