Vorige

Gemeente Zeist - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Zeist?:

Afvalinzameling - afvalkalender | Zeist

https://www.zeist.nl/inwoner/afval-bomen-en-milieu/afvalinzameling-afvalkalender/

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Zeist worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Zeist leest u op onderstaande link:

Waarom stijgt de afvalstoffenheffing? | Zeist

https://www.zeist.nl/inwoner/uitgelicht/nieuws/nieuws-bericht/detail/waarom-stijgt-de-afvalstoffenheffing/

Bezoekadres Gemeente Zeist

Het Rond 1
3701 HS
ZEIST

Postadres

Postbus 513
3700 AM
ZEIST
Telefoonnummer: 030-6987911
Faxnummer: 030-6914944
E-mail: zeist@zeist.nl
Maak een afspraak