Vorige

Gemeente Den Haag - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Den Haag?:

Den Haag - Afval

https://www.denhaag.nl/nl/afval.htm

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Den Haag worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Den Haag leest u op onderstaande link:

Den Haag - Afvalstoffenheffing

https://www.denhaag.nl/nl/belastingen/woonlasten/afvalstoffenheffing.htm

Bezoekadres Gemeente Den Haag

Spui 70
2511 BT
'S-GRAVENHAGE

Postadres

Postbus 12600
2500 DJ
'S-GRAVENHAGE
Telefoonnummer: 070-3533000
Faxnummer: 070-3532782
E-mail: contactcentrum@dsb.denhaag.nl
Maak een afspraak