Vorige

Gemeente Eindhoven - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Eindhoven?:

Afvalkalender Eindhoven informatie en inhaaldagen

http://www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender/afvalkalender-eindhoven/

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Eindhoven worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Eindhoven leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing | Eindhoven

https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/belastingen/afvalstoffenheffing

Bezoekadres Gemeente Eindhoven

Stadhuisplein 10
5611 EM
EINDHOVEN

Postadres

Postbus 90150
5600 RB
EINDHOVEN
Telefoonnummer: 040-2389222
Faxnummer: 040-2433585
E-mail: gemeente@eindhoven.nl
Maak een afspraak