Vorige

Gemeente Gemert-Bakel - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Gemert-Bakel?:

Afval | gemeente Gemert-Bakel / internet

https://www.gemert-bakel.nl/producten/afval

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Gemert-Bakel worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Gemert-Bakel leest u op onderstaande link:

Afvalstoffenheffing (voor particulieren) | gemeente Gemert-Bakel / internet

https://www.gemert-bakel.nl/producten/afvalstoffenheffing-voor-particulieren

Bezoekadres Gemeente Gemert-Bakel

Ridderplein 1
5421 CV
GEMERT

Postadres

Postbus 10000
5420 DA
GEMERT
Telefoonnummer: 0492-378500
Faxnummer: 0492-366325
E-mail: gemeente@gemert-bakel.nl
Maak een afspraak