Vorige

Gemeente Harlingen - Alles over afval

Afvalwijzer

Iedere week wordt uw huishoudelijk afval opgehaald. Ieder huishouden heeft containers om het afval te scheiden. Wanneer u welke container aan de straat kunt zetten, vindt u in de afvalwijzer.

Wanneer wordt het afval ingezameld in de gemeente Harlingen?:

Afvalkalender gemeente Harlingen | Afvalinfo

https://www.afvalinfo.nl/afvalkalender/gemeente/0072/harlingen

Afvalstoffenheffing

De kosten voor de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente Harlingen worden gedekt uit de afvalstoffenheffing. Bij toepassing van het solidariteitsprincipe wordt het totaal van de inzamel- en verwerkingskosten gedeeld door het aantal huishoudens in een gemeente en betaalt elk huishouden hetzelfde bedrag.

Diftar is voortgekomen uit vraagtekens die in de politiek werden gezet bij dit solidariteitsbeginsel. De heffing volgens het diftarsysteem wordt voor een deel berekend volgens het het principe 'de vervuiler betaalt'. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing in Harlingen leest u op onderstaande link:

Belastingtarieven 2019 - Inwoners - Gemeente Harlingen

https://www.harlingen.nl/inwoners/belastingtarieven-2018_42332/

Bezoekadres Gemeente Harlingen

Voorstraat 35
8861 BD
HARLINGEN

Postadres

Postbus 10000
8860 HA
HARLINGEN
Telefoonnummer: 0517-492222
Faxnummer: 0517-412664
E-mail: info@harlingen.nl
Maak een afspraak